STŘEDEČNÍ GLOSY 19.05.2010

Miroslava Macka
Jsem velmi zvědavý, zda se v povodňových emocích neutopí i zdravý selský rozum a zda tedy bude vždy pečlivě a nezaujatě zváženo, zda je rozumnější a efektivnější investovat do poškozených budov, hrází a dalších protipovodňových opatření anebo některé části lidských sídlišť prostě přestěhovat na bezpečnější místa. Obávám se ovšem, že ustoupení přírodě bere spousta lidí jako prohru a podle toho se chová...

Podle průzkumu společnosti Median pro Lidové noviny by si byla jen čtvrtina lidí ochotna připlácet na lepší zdravotní péči formou připojištění a jen 15 procent lidí by bylo ochotno připlácet si v hotovosti.
Bolševizace našich myslí stále trvá, stále trvá. Přitom právě připlácení "na dřevo" ( a to nejraději u veškeré zdravotní péče, samozřejmě s limitem) má jednak solidní regulační účinek, jednak trvale připomíná lidem, že zdravotní péče není zadarmo (tzv. uvědomění si nákladů).

Nová poslankyně Klára Slámová, známá advokátka,která nahradila na chvíli poslance ODS Daniela Reissiegela, má hbitý postřeh. Hned po prvním hlasování ve sněmovně konstatovala: "Poslanci nad tím, o čem hlasují, nepřemýšlí."

Včerejší volební příloha MFDnes přinesla mj. příběh vyučené elektrotechničky Renaty Strnadové (37 let) ze Žatce. V textu se píše: ...je už devět měsíců bez práce a říká: "Podobnou zkušenost už z minula mám, ale vždy jsem dokázala během měsíce zaměstnání znovu najít." Za poslední dva měsíce obešla aspoň dvacet firem. Marně. Když už to vypadalo, že ji vezmou, ztroskotalo to na tom, že neumí anglicky. Podporu v nezaměstnanosti brala pět měsíců, pak už jen dávky v hmotné nouzi. Nedávno se přes úřad práce začala rekvalifikovat na administrativní práce s angličtinou. Díky tomu má znovu nárok na vyšší sociální dávku.
Moje podivení: Zvláště má-li podobnou zkušenost, proč se už léta neučí anglicky, účetnictví či jiné dovednosti? Proč bych měl ze svých daní pomáhat někomu takovému?
p.s. Můj otec se vyučil kamenosochařem, ve svém volném čase chodil do pokračovací školy, za své absolvoval různé speciální kursy práce s kamenem a namísto dovolené jezdil do Hořic na letní stáže...


Rozhovor Lidovek s hlavním ekonomem Unicredit Bank v Londýně Markem Annunziatem:
Nebojíte se, že tu budou jen další pravidla, která podobně jako Pakt stability nikdo nebude dodržovat a vymáhat?
"Před deseti lety nám také všichni říkali, jak tvrdý a nekompromisní Pakt stability bude. Jasná pravidla, tvrdé sankce. Za deset let nebyl nikdo potrestán, přestože pravidla opakovaně porušilo i Německo a Francie."
Můj dodatek: Právě proto, že ta jasná pravidla opakovaně porušily Německo a Francie, žádné sankce přece nebyly!
Na mých dalších stránkách "Macek v botách" najdete dnes zajímavou fotografii rekonstrukce vodotečí zaniklého rozlivového území řeky Třebůvky podle map pozemkové držby z první poloviny 19. století.
Dnes zde proudí Třebůvka v jediném regulovaném korytě...
Mapka je převzata z publikace Pavla Zlínského "Skryté významy geografických jmen na Moravě", Povodí řeky Moravy, 1. vydání 2007).