Zápis dětí do mateřské školy v Petřvaldě

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2010/2011 se uskuteční ve dnech 19. 4. - 23. 4. 2010 v době od 8.30 do 15.00 hodin v budově mateřské školy.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ:
1. Zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování - doloženo potvrzením lékaře.
2. Děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky.
3. Děti k celodennímu pobytu v mateřské škole.
4. Děti zaměstnaných matek, děti rodiče samoživitele.
5. Děti, které dovršily věk 4 let s trvalým pobytem v obci Petřvald, Petřvaldík.
6. Děti, které dovršily věk 3 let s trvalým pobytem v obci Petřvald, Petřvaldík.
7. Děti s trvalým pobytem v obci Petřvald, Petřvaldík.
8. Děti s trvalým pobytem mimo obec Petřvald.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti v týdnu, v němž probíhá zápis do MŠ. Později podané žádosti o přijetí budou posuzovány individuálně.

Zlatuše Čiberová, MŠ Petřvald