ČTVRTEČNÍ GLOSY 28.01.2010

Miroslava Macka
Nějak se nám to globální oteplování vymklo z rukou....

Soud povolil Komsomolce, vzývající Stalina a vyvlastňování soukromého vlastnictví. Hrozba od spolku několika desítek lidí prý není reálná.... Jestlipak by soud postupoval stejně, kdyby šlo o vzývání Hitlera?

Umělecký exponát v českém pavilonu na EXPO 2010 v Šanghaji se má stát hitem celé světové výstavy. A jaké skvostné umělecké dílo, o němž generální komisař české účasti na EXPU Pavel Antotnín Stehlík tvrdí, že jde o naprosto unikátní dílo, které nemá v lidské historii obdoby, to bude?
Osmdesát pět centimetrů vysoký odlitek zvětšené lidské slzy z ryzího zlata, vážící jednu tunu, který vytvoří Čechoargentinec Federico Díaz...
Jak je vidět, nabubřelost, navíc vydávaná za umění, leckdy opravdu nemá obdoby...


Jan Bejlek z Jindřichova Hradce napsal Lidovkám dopis a v něm větu "Divím se voličům ČSSD, že ze sebe nechají bez protestů dělat nesvéprávné idioty, kteří se nechají opít rohlíkem."
Já se voličům ČSSD nedivím: zčásti jsou to totiž opravdu nesvéprávní idioti, kteří se nechají opít rohlíkem a zčásti vyčuránkové, kteří si umějí dobře spočítat, že pro ně osobně či pro jejich firmy je Paroubek nejlepší alternativou, neb si lvíce hrábnou do většího balíku veřejných peněz.

Další doplnění teplotní tabulky od čtenáře glos J. K.:
-80°C Zelení namísto s emisními povolenkami obchodují se suchým ledem .

A čtenář glos P. Š :
Minus 85 stupňů Celsia: Socialisté strkají ruce do vlastních kapes.

Čtenář glos J. O. přišel se zajímavým genderovým návrhem, týkajícím se katolického náboženství, který jsem přepracoval:
Bůh Otec - Bohyně Matka (Božka)
Bůh Syn - Bohyně Dcera (mladá Božka)
Duch Svatý - Ducha (Duše, Duchyně, Dušice, Duška, Duchna) Svatá

Přítel O. V. mi napsal:
V pondělních LN mě nadchl komentář Miloše Čermáka na téma povinná maturita z matematiky. Jako matematik jsem jásal především nad třeskutě pravdivým závěrem, že "matematika nejrychleji odhalí blbce". Potvrzuji na základě své dlouholeté zkušenosti. Matematika je v podstatě velmi jednoduchá a bezelstná. Ten, kdo v ní hledá problémy dokazuje, že si nebude vědět rady s běžnými situacemi, které v drtivé většině vyžadují jednoduché, ode všech emocí oproštěné úvahy na téma "ano"-"ne". Je smutné, jak dokazují i výzkumy jedné americké university, že takto se chovajících lidí je velmi, velmi málo. Proto zřejmě svět vypadá tak, jak vypadá.


Petr Paulczynski napsal na svém blogu:
V Janotově řešení se však mluví i o úsporách mandatorních výdajů. Mám pro Vás pane Janoto námět. Pohleďte, kolik pašalíků má třeba jen Úřad vlády.
Poradní a pracovní orgány jejichž činnost zajišťuje Úřad vlády ČR:

Národní ekonomická rada vlády
Bezpečnostní rada státu
Legislativní rada vlády
Výbor pro Evropskou unii
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Rada vlády pro lidská práva
Rada vlády pro národnostní menšiny
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Vládní dislokační komise
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Zmocněnec vlády pro lidská práva
Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu
Rada pro výzkum a vývoj
Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů
Poradní a pracovní orgány, jejichž činnost nezajišťuje Úřad vlády ČR:
Rada vlády pro udržitelný rozvoj(zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí)
Rada pro zdraví a životní prostředí(zabezpečuje Ministerstvo zdravotnictví)
Rada hospodářské a sociální dohody(zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci(zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Rada vlády pro seniory a stárnutí populace(zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu(zabezpečuje Ministerstvo dopravy)
Národní koordinační skupina pro digitální vysílání(zabezpečuje Ministerstvo vnitra)
Česká komise pro UNESCO(zabezpečuje Ministerstvo zahraničních věcí)
Ústřední povodňová komise(zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí)
Rada České republiky pro jakost(zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu)
Rada vlády pro obnovu území postiženého povodněmi(zabezpečuje Ministerstvo pro místní rozvoj)
Komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v České republice(zabezpečuje Ministerstvo zdravotnictví)
Rada vlády pro informační společnost(zabezpečuje Ministerstvo vnitra) Komise pro narovnání vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi(zabezpečuje Ministerstvo kultury)
Komise pro rozvoj Brdska(zabezpečuje Ministerstvo financí)
Myslí si někdo, že tohle všechno k něčemu potřebujeme ?