ÚTERNÍ GLOSY 1.12.2009

Miroslava Macka
České dráhy opět perlí: od nového jízdního řádu zpomalí vlaky pendolino na úroveň normálních expresů. Důvod? "Aby nenarušovaly pravidelnost jízdního řádu"!!!

Noviny komentují "zapamatovatelné" SPZetky typu 1AF 1111 či 5U6 0000, rojící se během kongresu ODS. Jeden úhel pohledu však chybí: buďme za ně rádi, mají totiž nevyčíslitelnou vypovídací hodnotu o svých majitelích....

Přítel O.V. mi napsal:
Velice se divím zhrzené reakci multikulturalistů i oficiálních představitelů Švýcarska samotného na výsledek švýcarského referenda o zákazu další výstavby minaretů tamtéž. Především evidentně zafungovala instinktivní obrana kmene před invazí cizí kultury (rozuměj jiného kmene), která je předpokladem pro přežití kmene takto postiženého. Potom se pobaveně usmívám nad plačtivými reakcemi postižených, kteří tvrdí, že islám je jedno z nejtolerantnějších náboženství. Navrhuji následující pokus. Nechť se představitelé některé ze švýcarských křesťanských komunit spojí s představiteli kupříkladu Íránu a pokusí se vyjednat stavbu křesťanského kostela na nejrušnější teheránské ulici. Lepší důkaz tolerance než kladný výsledek tohoto jednání si nelze představit.