ČTVRTEČNÍ GLOSY 19.11.2009

Miroslava Macka
Poslouchal jsem včera za volantem rozhovor s bývalým studentským vůdcem a dnešním exponentem sdružení "Člověk v tísni" Šimonem Pánkem. Na závěr rozhovoru došlo na dotazy posluchačů a jedna z posluchaček jej pochválila za jeho činnost a projevila přání, aby byl budoucím prezidentem.
Šimon Pánek skromně odpověděl, že takových činorodých a schopných lidí jako je on je povícero, kupříkladu učitelé či různí členové "neziskovek".
I povzdechl jsem si, kterak jsou při jakýchkoliv chválách pomíjeni "zlí kapitalisté, podnikatelé, řemeslníci a schopní dělníci", bez jejichž daní a darů by si ovšem žádní členové "neziskovek" ani neškrtli...
Jakási podivná nadřazenost "mužů pera" a humanitně vzdělaných lidí nad tvrdě pracujícícimi lidmi nehumanitních oborů, táhnoucí se od dob národního obrození, je příšerná!
Pokud si to Šimon Pánek neuvědomí, dobrým prezidentem by zřetelně nebyl.

Už dlouho jsem se tak dlouho a hořce nezasmál, jako nad odpovědí odcházejícího eurokomisaře Vladimíra Špidly v rozhovoru v dnešní MFDnes. Odcházející eurokomisaři dostávají totiž z eněz daňových poplatníů doživotní rentu ve výši cca 100.OOO.- korun měsíčně.
Vladimír Špidla vysvětluje proč: "Ty peníze dostáváte za to, že nemůžete prakticky nic dělat. Komisaři získají znalost, která je mimořádně významná, a komise se snaží vytvořit podmínky, aby je nic nenutilo tuto znalost zneužít. Chtějí zajistit, aby svou odbornost používali ve prospěch veřejného blaha."
Nejhorší je, že Špidla zřejmě tomu nehoráznému blábolu skutečně věří....

Čtenář glos P.B. napsal k jedné mé včerejší glose:
Komolíte dějiny, pánové Pavlato a Macku. KSČ se zrodila v lůně sociální demokracie. Tedy ne porodní bába, ale přímo matka.