STŘEDEČNÍ GLOSY 18.11.2009

Miroslava Macka
A tak orgie oslav dvacátého výročí rozpadu komunismu máme za sebou a zvláště od disidentů jsem se již tradičně dozvěděli, že nebýt jich, žili bychom v područí Moskvy ještě léta, ne-li dodnes.
Ode všech pak, kteří by tak strašně rádi (opět) získali moc a postavení a už je jim jasné, že se tak nestane, jsme se při té příležitosti dozvěděli, jak je to u nás špatné, jak se to jaksi zvrhlo a jak je zapotřebí morální obrody (což by zařídili,kdyby byli u koryt)....Nihil novi sub sole.

Perlil Jiří Paroubek, kterého naštval herec Michal Pavlata, nazvav sociání demokracii "porodní bábou komunismu", i pustil se na tiskovce omylem do jeho bratra, exsenátora Josefa Pavlaty a vytáhl na něj, že byl v roce 1986 odsouzen za rozkrádání. Josef Pavlata byl sice odsouzen za "nedovolené podnikání", neboť pomáhal účinkovat různým nerežimním kapelám, ale to je zřejmě pod rozlišovací schopností porodní báby Davida Ratha a dalších výtečníků....

V knize doc. JUDr. Richarda Pomahače "Evropské správní právo" jsem se hned z kraje dočetl o prazákladech evropského práva věty následující: Edikt označovaný oficiálně Constitutio Antoniniana de civitate rozšířil římské občanství na všechny svobodné obyvatele římské říše....Pro takto nabyté občanství platilo, že civitas Romana neruší místní občanství, že tedy zachovává svým nositelům všechna dosavadní práva a přidává k nim ta, která se vážou na příslušnost k říši.
Moudří Římané! Kéž by se tak dneska chovala Evropská unie a nenutila nás rušit zákony vlastní a přijímat namísto toho velmocensky výhodné zákony unijní. A co nás teprve čeká po příjetí Lisabonské smlouvy...

A také jsem se kdesi dočetl, že skupina vědců na základě analýzy antartického ledu došla k závěru, že se na Zemi pravidelně opakují "doby ledové", mající za následek vyhynutí spousty rostlinných a živočišných druhů, a že ta nadcházející má zpoždění kvůli klučení lesů a zemědělství a z toho vznikajících plynů za posledních 1500 let.
Prostě, díky za skleníkové plyny! Tak si vyberte.