STŘEDEČNÍ GLOSY 19.08.2009

Miroslava Macka
Podivná ministryně spravedlnosti chce opět otevřít kauzu Čunek a chystá se proto k Nejvyššímu soudu v Brně podat stížnost pro porušení zákona. Prý v Čunkův prospěch i neprospěch. Předseda kolegia Nejvyššího soudu ovšem tvrdí, že stížnost v neprospěch podat nelze...a vzhledem k tomu, že místopředsedou tohoto soudu je Pavel Kučera, už jednou podivně pročunkovsky vystupující....lze jen kroutit hlavou.

Čeští odborníci doporučují, aby stát zavedl přísnější omezení obsahu transmastných kyselin v potravinách. Což by prakticky znamenalo kontrolovat jejich obsah v rostlinných tucích na smažení, ale hlavně v pečených a smažených výrobcích. Ty české margariny totiž už v podstatě žádné transmastné kyseliny neobsahují, ale protože tuky s větším obsahem kyselin se zase tolik nepřepalují, mnozí výrobci pečiva a hranolků je používají.
Nabízím jiné, svobodomyslnější, řešení: prostě se těmi hranolky a všelijakými dalšími restauračními příšernostmi necpat. A škody na zdraví nezodpovědných strávníků (což se, pochopitelně, netýká jen cholesterolu, ale i nadváhy a jiných nemocí a zdravotních stavů způsobených nezdravým životním stylem), individuálně zohledňovat ve výši zdravotní pojistky.

Konservativní místopředeseda ODS Petr Nečas tvrdí, že nezbytné změny zákonů, které by pomohly udržet rozpočtový schodek v jakž takž přijatelné míře, nelze připravit a přijmout do konce letošního roku a navrhuje tedy revoluční řešení: přijmout na druhou polovinu roku 2010 a rok 2011 osmnáctiměsíční "superrozpočet".
Od konservativního člověka bych ovšem čekal spíše vyhrnutí rukávů a slogan "Kde je vůle, tam je i cesta"...
Čtenář glos L. Š. mi zaslal krásnou definici.
Odbory: organizace, která bojuje za to, aby stále více lidí za stále více peněz stále méně pracovalo.