Pozvánka na IX. mezinárodní folklorní festival
MISTŘÍN 2009

Ve Svatobořicích - Mistříně se po čtyřech letech opět otevřou brány místního festivalového areálu Jednoty Orla. Ve dnech 23. - 26. července představí hostům festivalu své umění a lidové tradice národopisné taneční soubory, cimbálové muziky, dechové hudby, country kapely, pěvecké sbory a sólisté na IX. Mezinárodním folklorním festivalu.
Festivalový program čerpá především z obrovského množství dochovaného regionálního materiálu duchovní a hmotné lidové kultury kyjovského Dolňácka, doplněného ukázkami lidového umění z jiných částí naší republiky a různých zemí světa. Kromě vystoupení folklorních souborů uvidíte i umění mistrů tradičních lidových řemesel. Čtyřdenní festival pamatuje také na příznivce jiných žánrů, a tak si návštěvníci mohou vybrat z širší programové nabídky, např. shlédnout divadelní představení, poslechnout si koncert dechové hudby nebo se pobavit na pravé country tancovačce. Nedílnou součástí festivalu se staly i nedělní koncerty duchovní hudby.
Obec Svatobořice-Mistřín leží v centru národopisné oblasti kyjovského Dolňácka a má dlouholeté tradice folklorního zázemí, na které festival navazuje. Jenom z domácích souborů a skupin vystoupí na letošním festivalu Podkověnka a Krušpánek s cimbálovou muzikou, Slovácký soubor Lúčka, Slovácký krúžek, Mužský sbor, Varmužova CM, DH Mistříňanka, chrámový sbor Amatores musicae antiquae. Z regionu se zúčastní soubory Dúbravěnka a Kyjovánek s cimbálovými muzikami, dětská CM při LŠU Ždánice, CM z Milotic, CM Danaj ze Strážnice, Marýnka Vracov, Omladina Vacenovice, Dúbrava Dubňany, Salajka Dambořice, mažoretky Šardice. Z dalších českých souborů účinkují Bartošův soubor lidových tanců a písní Zlín, Pantla Boršice, Ovčáci Hovězí, Děti z Buchlovic a Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Ze zahraničí přijedou slovenský folklorní soubor Gymnik, Detská ľudová hudba Brezinka a Maderánek z Bolerázu, soubory z Bulharska (Vetrinche), Rumunska (Doina Murešului), Taiwanu (The Aboriginal Youth Folk Dance Team) a dechový orchestr Vindemia z Laan (Rakousko).
IX. MFF Mistřín se koná pod záštitou Cyrila Svobody, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Michala Haška, hejtmana jihomoravského kraje, Václava Kasíka, generálního ředitele Českého rozhlasu a Františka Měchury, starosty Obce Svatobořice-Mistřín.

Festival pořádají Obecní kulturní dům ve Svatobořicích-Mistříně ve spolupráci s Obcí Svatobořice-Mistřín, Folklorním sdružením ČR, Orlem jednoty Svatobořice-Mistřín za podpory Jihomoravského kraje a Evropské unie-Evropského fondu pro regionální rozvoj. Mediálními partnery festivalu jsou Český rozhlas, Televize Slovácko, Rádio Proglas, Dětská tisková agentura, www.borovice.cz, časopis FOLKLOR, TV NOE, Český rozhlas Brno, Rádio Jih, Rádio Dyje, Deník.cz, Naše Slovácko. Festival dále podporují OSA, ACR Alfa, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a další.

Program festivalu a další informace najdete v příloze a na www.folklornisdruzeni.cz a
http://www.svatoborice-mistrin.cz/www/kultura.htm.

Kontakt: Rostislav Marada, ředitel festivalu
tel.: 777 948 493, 518 620 217
E-mail: obkd.svatoborice@tiscali.cz
Web: www.svatoborice-mistrin.cz

Program IX. ročníku festivalu MFF Mistřín 2009
Čtvrtek 23. července 2009
· 19.00 Wabi Daněk a skupina Yantar - koncert folkové hudby
· 22:00 - Taneční zábava se skupinou Dance Ranch

Pátek 24. července 2009
· 19.00 Hrajte mně husličky - muzikanti, zpěváčci a malí tanečníci
z kyjovského Dolňácka
· 21.00 Na tem našem dolním konci - klenotnicový pořad kyjovského Dolňácka
· 22:00 Svět v písni a tanci - vystoupení zahraničních souborů
· 23:00 Vodní hudební fontána
· 23:15 Zábava při cimbálové muzice - hraje Cimbálová muzika z Milotic

Sobota 25. července 2009
· 14:00 Vitajte u nás - volná vystoupení účastníků průvodu
· 15:00 Slavnostní krojovaný průvod účinkujících
· 16:00 Selský dvůr - přehlídka lidových řemesel a prací
· 16:15 Néni lepších řemesníků na tej Moravě - pořad dětských souborů
· 17:00 Kdo dobře pracuje, toho Bůh nezkracuje - pořad souborů
kyjovského Dolňácka
· 19:30 Koncert cimbálové muziky Danaj ze Strážnice
· 20:30 Příběhem a tancem napříč Moravou - pořad moravských souborů
· 22:00 Gymnik - pořad předního Slovenského folklorního souboru
· 23:00 Tance a písně neznají hranic - vystoupení zahraničních souborů:
Kolumbie, Rumunsko, Tchaiwan
· 24:00 Půlnoční překvapení
· 01:00 Zábava při cimbálových muzikách účinkujících souborů

Neděle 26. července 2009
· 09:00 Slavnostní mše svatá - kostel Navštívení Panny Marie
· 10:00 Světci v písni - kostel Navštívení Panny Marie
hudební pořad chrámového sboru AMA
· 14:00 Rakouský dechový orchestr z Laan
· 15:00 V Mistříně Na Dolině - koncert DH Mistříňanka
· 16:00 Galaprogram - pořad zahraničních a českých souborů
· 17:00 Slavnostní ukončení festivalu
· 18:00 BROLN - Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a jeho sólisté