STŘEDEČNÍ GLOSY 1.07.2009

Miroslava Macka
Když slova o demokratickém deficitu EU a o nebezpečí dalšího nekontrolovatelného přenášení pravomocí na nikým nevolené bruselské struktury prostřednictvím Lisabonské smlouvy pronášel český prezident Václav Klaus, byl kdekým peskován a proklínán. Když totéž včera pronesl německý Ústavní soud, slyšíme slova o síle až výjimečnosti německé demokracie....
Myslím, ba jsem přesvědčen, že by se všichni euronadšenci měli pěkně panu prezidentovi omluvit. Nedělám si však iluze, že tak učiní.
V každém případě by se ovšem mohl pochlapit jinak evropsky předpokakaný český Ústavní soud a konstatovat v podstatě totéž, neboť i ve vztahu k české ústavě jde o stejný problém.

Čtenář glos P. J. mi k protestům zemědělců napsal:
Při sledování protestu zemědělců "za vyšší výkupní ceny mléka" jsem si naplno uvědomil, jaká se z Evropské unie stala a stává úžasná "pakárna". Tak na jedné straně pereme do zemědělství nehorázné dotace, abychom, nedej bože, neměli "drahé a nedostupné" potraviny. A když pak tedy zde máme mléka, jak se lidově říká, "šest půlek", divíme se, že se jeho zpracovatelé, kteří neplují na vzletné vlně tučných dotací, začnou chovat tržně a tlačí výkupní cenu mléka dolů, protože už pomalu neví, co s ním, tak tady najednou máme protesty, že se mléko nevyplatí vyrábět. A vyvádějí producenti mléka, které dotační politika zřejmě nenutí snižovat výrobní náklady. Ono je zřejmě jednodušší vyjet traktorem do ulic či tam vyhnat krávy a vyhulákat si vyšší dotaci či vyšší výkupní cenu.
Zvláštní je, že jsem v ulicích ještě neviděl bouřit výrobce elektroniky, jejíž cena v průběhu času klesá přímo závratně, požadující minimální garantované ceny plazmových a LCD televizorů.Ovšem stejná "pakárna", jaká cloumá zemědělskou politikou EU, se bohužel objevuje v mnoha dalších oblastech rozhodování této nafouklé instituce, kde začíná převládat silná tendence uplatňování patentu na rozum a namísto seriózní a věcné diskuse se stále vehementněji sahá po metodě inkvizičního nálepkování a exkomunikace nepohodlných názorů i osob.