PONDĚLNÍ GLOSY 6.04.2009

Miroslava Macka
Nechtěl jsem mít o víkendu plný barák Obamy, a tak jsem si poručil nepouštět ani radio, ani televizi, ani neotvírat noviny a časopisy. Strávil jsem krásné prosluněné dva dny vyvazováním a sestřihem vistárie a jarní úpravou vrby a troufám si tvrdit, že jsem o nic nepřišel.Poučen dost dlouhým životem už totiž dobře vím, že čím větší humbuk, tím menší skutečný obsah.

Položte si otázku: proč chodit k volbám, pročítat programy politických stran, poctivě zvažovat jednotlivé kandidáty a uvážlivě volit, když nám nakonec povládnou lidé, o nichž jsme u voleb neměli ani tušení a nevíme zhola nic o jejich názorech a postojích?
Dokonalý výsměch voličům!

Čtenář glos M. V. mi zaslal následující věty:
Tímto bych chtěl poděkovat Baracku Obamovi, nevědomky se zasloužil o velký počin: během svého pobytu u nás úplně vymazal ze sdělovacích prostředků Jiřího Paroubka, dva dny o něm ani čárka, natož hláska. Když k tomu připočtu ještě skvělé počasí, no, nebyl to nádherný víkend?

Vícero čtenářů glos mi zaslalo pár vět Tomáše Bati, týkající se té minulé velké krize, platných však napořád:
Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe.
To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu.
V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací.
Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.
Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy,finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.