ÚTERNÍ GLOSY 31.03.2009

Miroslava Macka
Absolutně nechápu, proč Mirek Topolánek a ODS zcela veřejně a nahlas nenabídne ČSSD a zvláště Jiřímu Paroubkovi účast na vládě, která by dovedla zemi k rychlým předčasným volbám a zatímní jednání se dějí v podstatě bez jakýchkoliv veřejných výstupů. Vzpomínám si, kterak jsme při jednání o rozdělení Československa po každém sezení (byť skončilo sebepozději) upořádali tiskovku a řekli vše, o čem se jednalo...velmi se to vyplatilo.

Vysokoškolský profesor Zdeněk Kolíbal publikoval ve včerejších Lidovkách velmi vtipný článek, namířený proti letnímu času a úřednímu hýbání hodinových ručiček. Kousíček z něho cituji:"Na první pohled by se zdálo, že lidé trpící přesouváním času by měli najít největší zastání u Strany zelených, která tolik mluví o kvalitě života. Ukázal se však naprostý opak. Vychází mi z toho, že ekologistům jde v první řadě o přírodu a že největším nepřítelem přírody je v jejich očích civilizovaný člověk, kterého je potřeba vyhubit."

Čtenář glos O. F. mi napsal:
Jsem už starší člověk (ročník 1948) a ve školách nás učili, že státní politika je vždy součástí státního hospodářství (zemědělství, průmyslu, služeb).
Jeví se mi však, že media se věnují z 90% oblasti politické a jen z 10% oblasti hospodářské.
Myslím si však, že by mělo jít o poměr opačný, že si oblast hospodářská zaslouží větší pozornost obyvatelstva.
Nemohl byste, prosím, občas věnovat své glosy i některým z níže uvedených témat?
Jaký je reálný vliv politiků a vliv akcionářů hospodářských subjektů na znění zákonů?
Jak je to s vlastnickými podíly průmyslových subjektů?
Jak je to s vlastnickými podíly k půdě a lesům?.
Jak je to s vlastnickými podíly v distribučních řetězcích?
Jak je to s vlastnickými podíly v médiích? (Zdá se mi, že snad jen divadla jsou opravdu česká.)
Jsou stále ve hře Benešovy dekrety?
Otázka přistěhovalců?
Otázka státních zakázek?
Fenomén šlechty?
Fenomén katolické církve?
Jaký vztah je mezi giganty (Siemens, VW, atp.) a německou vládou?
Jaký vztah je mezi Gazpromem, Jukosem, atp. a vládou v Rusku?
Jde o boj dolar/euro/juan?
Kterým světovým finančníkům a kterým státům prospěla (prospěje) finanční krize?