PÁTEČNÍ GLOSY 6.03.2009

Miroslava Macka
Ministr financí Kalousek a ministr práce a sociálních věcí Nečas mají jasno: zhruba 100.000 lidí s nejvyššími příjmy by mělo platit vyšší daně a vyšší sociální pojištění.
Myšlenka je to ovšem nenová. Již Klement Gottwald neblahé paměti vykřikoval: Ať platí bohatí!

A pak, že je krize: ministr zemědělství Gandalovič chce co nejdříve projednat akční plán na záchranu světové žraločí populace, jak jej navrhla Evropská komise...

Článek prezidenta Václava Klause ve včerejší MF Dnes "Politici v době krize jen zvyšují paniku" vskutku stojí za přečtení a hlavně za zamyšlení.
Vybírám z něj tři krátké úryvky:
"Dlouhodobější příčinou bylo návykové "žití na dluh", kdy americká ekonomika po celá desetiletí konzumovala více, než kolik vytvářela."
"Je to první skutečná krize v éře návyku na blahobyt a současně odvykání výkonu, který blahobyt vytváří."
"Především zkusme ekonomice ulehčit, zbavit ji toho, co ji nepřirozeně brzdí. A tím jsou nejrůznější byrokratická omezení, tím jsou nadměrné "standardy", tím je přebujelý sociální stát, tím jsou vysoké daně a pojištění, tím je rigidní pracovní legislativa, tím jsou ambice ekologických aktivistů, tím jsou těžkopádné instituce, na jejichž razítka musí ekonomika čekat."

Čtenář glos P. H. mi napsal:
Jak tak sleduji ty různé pokusy o regulaci čehokoliv, nedá mi to, abych neocitoval 57. kapitolu Tao Te Ťingu (překlad od Berty Krebsové):

Spravuj zemi s opravdovostí,
používej vojska s důmyslností,
získávej svět nevměšováním.
Odkud vím, že tomu tak má být?
Odtud:

Čím více je na světě zákazů a zápovědí,
tím více lid chudne.
Čím více je ostrých nástrojů mezi lidem,
tím více je zmatků v zemi.

Čím více chytrosti a obratnosti má člověk,
tím více vzniká výmyslů a výstředností.
Čím více se vydává zákonů a nařízení,
tím více je zlodějů a lupičů.

Proto praví moudrý:
Já nezasahuji - a lid se sám rozvíjí;
setrvávám v klidu a tichu - a lid se sám napravuje;
nevměšuji se - a lid sám od sebe prospívá;
nic si nežádám - a lid sám si uchovává jednoduchost.

A na závěr moudrá slova jazykovědce Oldřicha Uličného z jeho článku "Pod povrch přechylování" ze včerejších Lidovek:
Měšťáci staří i dnešní, jakkoliv obojí vzdělaní, zase naopak používají nepřechýlená cizí příjmení ze snobismu, pocitu světáctví, případně na základě několika absolvovaných lekcí angličtiny. U vzdělané mládeže zase hraje roli přirozená opozičnost mládí, opovrhování normami a autoritami...