ČTVRTEČNÍ GLOSY 26.02.2009

Miroslava Macka
Předseda senátu Přemysl Sobotka vydal prohlášení se kterým nelze než souhlasit. A to k čerstvým výhrůžkám Davida Ratha ředitelům zdravotních pojišťoven,kterým Rath po příchodu ČSSD k moci slibuje vyhazov, neboť se ohrazují proti zdravotní politice Ratha a dalších hejtmanů z ČSSD:
Proti svým zvyklostem jsem nucen vyjádřit se k výrokům hejtmana pana Davida Ratha. Ostře protestuji proti tomu, že David Rath nabádá k porušování platných zákonů a vyhrožuje likvidací těm, kteří se zákony řídí a dodržují je. Výroky pana Ratha připomínají rétoriku Klementa Gottwalda a komunistické "kdo nejde s námi, jde proti nám a musí být zlikvidován". Je příznačné, že pan hejtman Rath si ke svým likvidačním výhrůžkám a otevřené podpoře porušování zákonů demokratického státu vybral dnešní den, 25. únor, kdy si připomínáme výročí komunistického puče a počátek nesvobody v této zemi.
Podivuhodné ovšem je, kde zůstala odezva Václava Havla, havlovců a dalších "bojovníků" za demokracii....? Cožpak nevidí to zřejmé nebezpečí?

Evropa potřebuje nové úřady pro dohled nad finančním trhem, zní titulky v novinách. Hrubě nesouhlasím s evropskými " experty" (jediný z nich současnou krizi ani náznakem nepředvídal), kteří s tímto nápadem přišli, neboť se už vidí být jejími opět dobře placenými poradci a zaměstnanci. Evropa totiž potřebuje hlavně méně pravidel a méně dohledu, ovšem tam, kde je dohlížení namístě, to musí být dohled kvalifikovaný a perfektní. K tomu nvých úřadů netřeba, jen pár skutečných expertů na správném místě.

Tak co říkáte: dostalo se vám za ty dvě stovky, co jeden každý z nás musel nedobrovolně vydat na mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci, ekvivalentní protihodnoty? A nebo byste ty peníze sami utratili mnohem účelněji či zábavněji?

Sbírka sdružení Memorandum se utěšeně rozrůstá, neboť lidí, ochotných se tímto způsobem spolupodílet na mém záhlavci Rathovi je nemalý počet. Všem velice děkuji.
Číslo účtu této sbírky je 227478172/0300 a variabilní symbol je 100000. Internetové stránky sdružení Memorandum s podrobnostmi jsou pak na (http://www.memorandum.cz.).