ČTVRTEČNÍ GLOSY 19.02.2009

Miroslava Macka
Jak je zřejmé z výsledků hlasování o Lisabonské smlouvě, usnesení kongresu ODS, coby nejvyššího stranického orgánu, jsou pro předsedu ODS Topolánka a mnohé další poslance ODS jen nezávaznou deklamací....tristní to pohled na stranu, která začínala jako strana konservativní, vnitrostranickou demokracii ctící! Ideje? Názorová pevnost? Konzistence myšlení a činů? To už se dnes holt nenosí ani na pravici: jen technologie moci a vládnutí za každou cenu...

V dnešní MF Dnes je zajímavý rozhovor s Milošem Zemanem, plný citátů, bonmotů a knížecích rad: hezky se to čte, ovšem zamyslet se nad tím vám nedoporučuji. Jinak si zákonitě začnete klást nepříjemné otázky. Kupříkladu: Zeman by současnou krizi řešil "seškrtáním provozních výdajů státního rozpočtu", neboť "jako bývalý premiér ví, že je tam minimálně desetiprocentní rezerva".
No, prima. Ale proč ty provozní výdaje vlády o těch minimálích deset procent neseškrtal, když vládnul a namísto toho je pořádně nafouknul?
Krátce a stručně: elegantní bla, bla, bla, bla....

Dostal jsem zprávu od p. Miroslava Křížka, předsedy občanského sdružení Memorandum (o jehož existenci a činnosti jsem doposud nic nevěděl), že toto sdružení založilo sbírku na uhrazení mé soudem nařízené pokuty dr. Rathovi. Širší zdůvodnění tohoto počinu uvádí Memorandum na svých internetových stránkách (http://www.memorandum.cz.). Zestručněně řečeno, sdružení nepovažuje za spravedlivé, abych byl za záhlavec Rathovi finančně postihnut (ač se samotným záhlavcem nesouhlasí), přičemž ostatní politici za své výroky s mnohem závažnějšími dopady, nikoliv. Případné finance vybrané nad rámec nákladů pokuty a omluvy, hodlá sdružení věnovat dětským domovům. Do počátku sdružení přispělo 5000.- Kč.
Číslo účtu občanského sdružení Memorandum je 227478172/0300 a variabilní symbol je 100000.
O vývoji příspěvků bude sdružení Memorandum dozajista informovat.
Ti z vás, kteří mi individuálně nabízeli a nabízejí finanční příspěvek, vždy podotýkají, že jim nejde o peníze jako takové, ale o vyjádření jejich postoje k "osobě a dílu" Davida Ratha v politice, případně o "spolupodíl" na uštědřeném záhlavci. Beru to též tak a předem velmi děkuji všem, kteří s tímto vědomím dle svého uvážení přispějí.
Abych tuto motivaci podtrhl, pochopitelně osobně přispěji na toto konto 100.000.- korunami.

Čtenář glos P.S. mi poslal následující vlastní text:
Je vhodné zavést kvóty na počty tělesně postižených v jednotlivých mužstvech. Například, každé basketbalové mužstvo musí mít alespoň jednoho jednonohého basketbalistu.
Též není důvod diskriminovat ženy v přístupu do národních boxerských týmů. Povinný limit, který se bude každoročně o 5% zvyšovat až do 50%, bude letos stanoven na 15% z celé sportovní části výpravy.
Energetická nezávislost si žádá, aby naši automobiloví závodníci nepoužívali palivo vyrobené ze surovin dovezených ze zemí mimo EU. Proto přejdou jako první na světě stoprocentně na biopaliva.
Taktéž produkce skleníkového plynu metanu je vyšší u hmotnějších sportovců, proto musíme omezit váhu fotbalistů: fotbalová jedenáctka ode dneška nebude smět dohromady vážit více než 660kg. Je však možno si přikoupit limit u evropského emisara pro emise (EEE), popřípadě na regulovolném trhu od mužstev, která svůj limit nevyužijí.
Naši evropští kuželkáři se budou moci - opět jako první na světě - pochlubit stoprocentně recyklovanými koulemi a taktéž nezávislým elektrickým pohonem svých kuželkářských drah z příruční větrné elektrárny.
Reklamní plochy na sportovištích budou propříště využity výhradně k instalaci solárních panelů třetí generace. Ztráty z příjmů z reklamy dorovnají společné dotace komisaře pro nezávislou energetiku a komisaře pro reformovanou tělovýchovu.