PÁTEČNÍ GLOSY 23.01.2009

Miroslava Macka
Obvykle se dějí věci obvyklé, kdežto věci výjimečné dějí se toliko výjimečně, zní stará medicinská zásada. A platí samozřejmě i v politice. Takže se nedivme, že nejvíce preferenčních hlasů v královéhradeckých krajských volbách dostal od bolševiků všech odstínů Vladimír Dryml, u kterého jen hlupák na první pohled a hlavně poslech nevidí, co je zač, což naštěstí konečně rozpoznali krajští zastupitelé a zbavili jej všech funkcí.

Také se nedivme, že si Voloďa Železný bez vědomí Declana Ganleyho nechal zaregistrovat jeho značku politické strany Libertas, vlci přece mohou změnit kůži, ale nikdy povahu.

A podíváte-li se v dnešních Lidovkách na fotografii ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, kráčejícího v Luhačovicích po bílém koberci na setkání kolegů -ministrů z celé EU, podbradkem se ničím neliší od rozkajdaných funkcionářů všech dob - a takový to byl úhledný muž, když jsem jej poprvé zaregistroval na jednom severomoravském mítinku ODS. Jak mám ale věřit lidem, že mají pevnou vůli zvládnout naše společné problémy, když nemají vůli zvládnout ani své tělo?

Česko by si mělo ze současné krize vzít do budoucna mimo jiné jedno poučení: již nikdy žádné investiční pobídky, vytvářející nepřirozenou strukturu průmyslu. Závěrečný účet bude totiž děsivě minusový...

Vaše rodina spoléhala na trvalou konjunkturu a zaměstnanost, žila si trochu nad poměry a hodně na dluh, a najednou jí klesly příjmy a vy nevíte z které do které. Co uděláte? Ořežete utrácení na kost a vynasnažíte se vydělat peníze, kde to jen jde, bez ohledu na čas a námahu. Tedy pokud jste rozumní a poučitelní. A jistě si nezačnete půjčovat ještě více a utrácet a utrácet s tím, že až zas bude dobře, tak to splatíte. A vidíte, vlády ve světě se chovají přesně tak.....