STŘEDEČNÍ GLOSY 21.01.2009

Miroslava Macka
A tak jsem shodou okolností, neplánovaně, shlédl v televizi přímý přenos z inaugurace Baracka Obamy na 44. amerického prezidenta. Ach, ano, tušené se stalo skutkem: televizní super, mega, giga estráda slepená ze všelijakých projevů, skladeb, básní, písní a požehnání....spousta a spousta emocí a hlavně slov, slov, slov, která mně připadala (a to zvláště v projevu čerstvého prezidenta) jako krásné mýdlové bubliny, vypouštěné v přesných intervalech a vždy v té správné velikosti a barvě, vždy v té správné mixtuře slavné historie a šťastné budoucnosti, ke které se, pochopitelně, vítězně dojde teprve přes překážky ...
Leni Riefenbstahlová by z toho ovšem udělala umělecký dokument....
Doufám jen, že praktická politika Baracka Obamy bude mnohem neokázalejší, střízlivější a hlavně pragmatičtější, jinak God bless the World!
Ovšem málem bych zapomněl na to hlavní z průběžných podtitulků: Chábera a Posmyk se musí vrátit do Budějovic!

Ve zmíněných podtitulcích jsem se také dozvěděl, že "Zubová a Jakubková se dohodly s Parkanovou na misích" a jsa neznalý v těchto podivuhodných zkratech, nejprve jsem se domníval, že se nějaká lehkonohá děvčata domluvila, která z nich bude Miss 2009. Dodatečně mně ovšem došlo, že se dvě poslankyně zelených domluvily s ministryní obrany kterak v poslanecké sněmovně podpoří další pobyt našich vojáků v Afganistanu. Škoda, že tam děvčata nevyšlou i Bursíka, to by byl "zelený baret!"

Čtenář glos P. R. mi zasvěceně napsal:
dovolím si doplnit Vaši dnešní poznámku o bioetanolu v USA. Netřeba hledět tak daleko. I v naší vlasti je zákon, který nařizuje přidávat bioetanol do benzínu. Vymysleli ho naši moudří rádcové v Bruselu, aby
1) podpořili trpící zemědělce
2) zabránili ekologické katastrofě
Ad 1) V Čechách díky tomu opravdu nastal boom výstavby lihovarů, předpokládalo se, že jako vstupní surovina se bude používat především cukrová řepa, na kterou není odbyt, protože nám z Bruselu zakázali
vyrábět cukr (mimochodem, všiml jste si toho, že od té doby jeho cena překvapivě klesla, ačkoliv analytici, citovaní hojně v tisku, přepokládali pravý opak?). Mazaní producenti paliv však přišli na to, že je levnější dovážet etanol z Brazílie, kde se produkuje ve velkém z cukrové třtiny, což je daleko výhodnější (cukrová
třtina má podstatně vyšší hektarové výnosy než řepa) a tedy i levnější a to včetně dopravy přes půl zeměkoule. Zrovna včera mi volal bývalý kolega, že shání práci, protože jeho firma, stavějící
lihovary, zkrachovala.
Ad 2) Existují studie - např. tady:
http://proatom.luksoft.cz/view.php?cisloclanku=2006040701 které dokládají, že na výrobu etanolu se spotřebuje více energie, než vznikne jeho spálením a že celá bilance výroby a užití etanolu je z pohledu CO2 taková, že se vyprodukuje více CO2, než kolik ho váže biomasa vstupující do procesu.
Jedná se tedy o typický produkt grýnpýsácko - bruselské demagogie, kdy výsledný produkt přináší přesně opačné "přísnosy", než je deklarováno.