Nepřetržitá pracovní doba Městské policie

Od 1. 1. 2009 začala Městská policie s nepřetržitým provozem.