ÚTERNÍ GLOSY 2.09.2008

Miroslava Macka
Nejen opozici, ale ani mně se nelíbí vládní samochválná kampaň za deset milionů našich korun.
Jednak je zbytečná, neboť dobré zboží se chválí samo, jednak je esteticky a reklamně příšerná (zvláště Topolánův profil se zrakem upřeným ke šťastným zítřům ve mně vybuzuje vypomínky na prvomájové plakáty padesátých let) a jednak bude účinkem stoprocentně nulová až kontraproduktivní. Summa summarum: měli bychom donutit Topolánka, Bursíka a Čunka, aby těch deset milionů zaplatili ze svého (v případě J. Čunka bych toleroval i příspěvek jeho štědrých příbuzných).

Ke hledání agresora v gruzínsko - rusko - osetinsko - abcházském konfliktu možná dopomůže následující citát z Karla Čapka: Nepřítel se pokusil zákeřně střílet na naše letadla, pokojně svrhující pumy na jeho města.