ÚTERNÍ GLOSY 5.08.2008

Miroslava Macka
Absolutně nechápu tu neustálou nedostatečnost zpráv: podle Nejvyššího kontrolního úřadu je většina státních investic a nákupů předražena, a to o stovky milionů korun - kupříkladu Justiční palác v Brně bude předražen třikrát, ale zprávy o tom, kdo byl kvůli takovému mizernému hospodaření obviněn, nikde a nikde...

Čtenář glos P.H. mne upozornil, že za naše peníze si udělají výlet na olympiádu nejen funkcionáři České televize, ale i Českého rozhlasu.
"Nezbytnými" lidmi jsou ředitel marketingu a PR, ředitelka regionální stanice ČRo Sever, intendant regionálního vysílání a vedoucí zahraniční redakce. Doplní pět redaktorů a dva techniky....


Také pravicová (?) vláda se činí: na olympiádu pojede celkem jedenáct "představitelů státu", většinou náměstci ministrů!! Pokrytectví až na půdu pak ukázala ministryně obrany Vlasta Parkanová: "Sama se her nezúčastním kvůli událostem na náměstí Nebeského klidu a kvůli okupovanému a utlačovanému Tibetu," prohlašuje ...a posílá do Číny tři své podřízené!