ÚTERNÍ GLOSY 18.03.2008

Miroslava Macka
Dnešní Lidovky přináší článek ministra životního prostředí Martina Bursíka o zasedání Evropské rady a jejím dohadování o snižování kysličníku uhličitého v ovzduší pomocí "emisních povolenek". Článek má titulek "Klíč k ochraně klimatu: obchod s uhlíkem".
Vzpomněl jsem si při té příležitosti na větu klasika: Na každý problém existuje jednoduché a rychlé řešení. Vždycky ovšem špatné..."

Správně činí ministr zdravotnictví Julínek, když odmítá přijímat jen bezproblémové předlohy reformních zákonů ve zdravotnictví s tím, že jde o vzájemně provázané zákony. Obávám se ovšem, že po lidoveckozeleném populistickém vládním oklešťování a "domácí tvořivosti" zákonodárců, z provázanosti legislativy nezbude nakonec téměř nic. A budou to pak zase zelení a lidovci, kteří budou nejvíce pokřikovat, kterak reforma ODS nefunguje.
A také mne mrzí, že ministr Julínek spustil poplatky ve zdravotnictví taktéž "neprovázaně" s ostatními reformními kroky. Velmi se to jak jemu, tak ODS, vymstí.

Patříme k velmi změkčilé západní společnosti: jeden jediný padlý profesionální voják (tedy dobře placený za to, že bude kdykoliv na rozkaz bojovat a může být logicky zabit) se dostává na titulní stránky novin! "Barbaři" mají velikou šanci....