PONDĚLNÍ GLOSY 4.02.2008

Miroslava Macka
No, to jsem si dal! Nejenom, že jsem musel celý víkend cestovat, ale ještě se na mne hrnuly sms a maily ohledně českého občanství Jana Švejnara, zvláště od právníků. Ty šly rozdělit zhruba do dvou skupin: jedna dávala za pravdu právnímu rozboru, který jsem stručně uveřejnil v pátek a druhá mu oponovala.
Konečná situace se pak jeví takto: Jan Švejnar říká, že si zažádal o české občanství v roce 1997 a dostal je v roce 2001. Tak to ovšem být nemohlo, neboť žádost v roce 1997 by musela být zamítnuta z důvodů nesplnění zákonných podmínek. Až od září 1999 pak začaly platit časově omezené (do roku 2004), speciální a obecnému zákonu nadřazené, zákony č. 193 a 194, které umožňovaly americkým občanům získat občanství české, aniž by ztratili to americké. (A tento fakt některé právní rozbory v džungli českého práva nezohlednily.)
V té době tedy mohl Jan Švejnar osobně zajít či písemně oslovit český konzulát v USA a nebo totéž učinit v místě trvalého bydliště v Česku, napsat prohlášení, že americké občanství získal v době platnosti smlovy mezi USA a Československem z roku 1930 (jejíž platnost skončila právě v roce 1999) a občanství pak promptně získat.
Proč ale stručně a jasně neříká: české občanství jsem získal až v roce 2001, předtím to v mém případě bez ztráty amerického občanství legálně nešlo, netuším.
A také by měl, vzhledem k mlze a šumům ohledně své minulosti, dokument o nabytí českého občanství svým volitelům, tedy poslancům a senátorům, ukázat, coby nejjednudušší důkaz, že splňuje zákonem stanovené podmínky volitelnosti.
Nemám totiž sebemenší důvod věřit člověku, který ze sebe vypouští takovéto mlhy: "Z ODS bude řada lidí hlasovat také pro mne. Je to skupina lidí, ne nezbytně, že by to byla nějaká skupinka. Řádově kolik? To je strašně těžké. Já myslím, že bude záviset na hodně věcech, včetně projevu."

Aby ovšem v blázinci před volbou prezidenta nezanikly jiné důležité zprávy: Sudetští Němci se obrátili se stížností na Českou republiku na Výbor pro lidská práva OSN a tato organizace chce po Česku vědět, jakými mezinárodněprávními prostředky se u nás mohou domáhat svého majetku.
Možná bychom měl začít urychleně připravovat obdobnou stížnost, kde se můžeme domáhat kompenzace za léta protektorátu, ztráty z válečného průmyslu, zmařené životy a kariéry, zavření vysokých škol, atd., atd.
Aby už i sudetští Němci pochopili, že tudy cesta nevede....