ÚTERNÍ GLOSY 11.12.2007

Miroslava Macka
Pokud je to skutečně tak, jak se to jeví, bude mít vicepremiér Bursík docela problém: část restituovaného paláce na Malé Straně pronajímá spolu s bratrem - spolumajitelem různým firmám. O.K. A to nikoliv přímo, ale prostřednictvím vlastní firmy Ecoconsulting. O.K. Pokud je ovšem pravda, že Bursíci pronajímají prostory své firmě za ceny netržní, tedy nízké a ta je pronajímá dál za ceny tržní, tedy vysoké, přičemž zdanění fyzických osob je v tomto případě 32% a firemní 22%, je to daňový únik jako hrom, neboť na takovou vyčuranost zákon pamatuje.
p.s. A zároveň to ukazuje, jak mizerný je systém různého zdanění stejného podnikání...

V Národních listech vyšel dne 23. srpna 1925 článek historika Josefa Pekaře "K boji o Husa" a v něm tyto skvostné věty: Naše doba ukládá nám problémy mnohem vážnější a nezbytnější, než stálé rozčilování o spory minulosti. Píše se nyní mnoho o smyslu našich dějin. Kdybych měl se o to pokusiti, abych také sám přispěl nějakým agitačně výchovným výkladem našich dějin k polepšení Čechů přítomnosti, řekl bych asi: "Smysl" českých dějin je, že Čechové, kdykoliv se dopracovali vysoké úrovně svobody a samostatnosti, podvrátili sami obojí v zápětí nedostatkem rozumné umírněnosti - a to jak v oboru života politického, tak duchovního.

Rozhodně neumírněný byl ovšem dnes Ivan Hofman v Radiožurnálu, když promlouval "o boji proti globálnímu oteplování, které je zároveň bojem za mír, za prosperitu a za svobodu..." (I kdybychom padli všici, vstanou noví bojovníci, chce se mi "internacionálně" dodat..)
Když se holt z potencionálního kšeftu udělá náboženství - a tím ještě mnohem větší kšeft - (a chybí už jen upalování lidí s jiným názorem), dostává rozum vždy na frak. Proto také Ivan Hofman bez uzardění vypustil z úst větu: "Dnes, když se prokázalo, že lidská chamtivost ničí naši modrou planetu..."

Stejně neumírněně se chová současný "papež" nového ekonáboženství Al Gore: z letiště v Oslo si přijel pro Nobelovu cenu hromadnou dopravou. "Musíme konat!" vykřikoval přitom. Možná nakonec prodá i svůj americký dům, v němž spotřebovává, v porovnání s americkým průměrem, desateronásobky energie. Ale silně o tom pochybuji. Všichni "papežové" a jim podobní vždy hlásají chudobu a přitom žijí v přepychu z peněz blbců, co jim věří...

Vánoce se kalupem blíží a pokud ještě nemáte všechny dárky pohromadě, můžete si na adrese m.vitovcova@volny.cz objednat na dobírku až do domu knížku "Anglická poezie v překladech Miroslava Macka". Pár desítek kousků je ještě na skladě.