Slovácké krúžky se sešly ve slovenské Stupavě

Více než tři sta členů Slováckých krúžků z Prahy, Brna a Bratislavy se setkalo 17. listopadu v kulturním domě ve Stupavě nedaleko Bratislavy na společné oslavě 85. výročí založení Slováckého krúžku a Skaličanů v Bratislavě.
Více než tři sta členů Slováckých krúžků z Prahy, Brna a Bratislavy se setkalo 17. listopadu v kulturním domě ve Stupavě nedaleko Bratislavy na společné oslavě 85. výročí založení Slováckého krúžku a Skaličanů v Bratislavě. Z Brna i Prahy přijely dva autobusy plné zpěváků, tanečníků a muzikantů a dalších členů krúžkú, ze Skalice nejen zpěváci a přátelé folkloru, ale i primátor staroslavného slovenského města a ředitelka městského muzea. Početnou skupinu z Kunovic, rodiště jednoho ze zakladatelů bratislavského krúžku, vedla místostarostka města.
Slovácké krúžky z Prahy, Bratislavy a Brna se scházejí každoročně již řadu let na plesech, při výročních událostech, na společných výletech, střídavě v Čechách, na Moravě a na Slovensku.
Letošní výroční setkání začalo návštěvou vinařské firmy Víno VILO RAČA v bratislavské městské části Rača, kde jsme ochutnali vzorky vín z karpatské oblasti, včetně výborné červené račianské frankovky a mladého vína z letošní úrody. Po přesunu do nedaleké Stupavy, začal program připomenutím vzniku a začátků Slováckého krúžku v Bratislavě v roce 1922. Richtár bratislavského krúžku Peter Fajkus připomenul, že mezi hlavními iniciátory byli Jura Černý, rodák z moravských Kunovic, který přišel do Bratislavy jako stavební inženýr a Juro Štúr, bankovní úředník, jehož matka pocházela z Hodslavic na Valašsku. Členy tehdejšího krúžku byli mladí z Čech a Moravy, kteří přišli na Slovensko pomoci při budování nových institucí, úřadů, ekonomiky na Slovensku a rovněž slovenští absolventi českých vysokých škol. Vzpomenul i dlouholetou tradici setkávání našich tří spolků již od 30 let minulého století. Nedílnou součástí bratislavského krúžku jsou i folkloristé ze slovenské Skalice.
přivítání
přivítání
Zdravice SlK v Brně
Zdravice SlK v Brně
Zdravice
Zdravice
Starosta krúžku z Brna Václav Štěpánek na závěr své zdravice pozval všechny na oslavy 100 let krúžku v roce 2008 a pražský starosta Mirek Říha zase na 52. Moravský ples v Praze. Primátor Skalice Stanislav Chovanec připomenul skalické rodáky, kteří stáli u zrodu krúžku v Bratislavě. Jako první, z více jak 150 krojovaných, se představili zpěváci, muzikanti a tanečníci z Bratislavy v hodinovém programu připraveném pro tuto příležitost. Pozadu nezůstali ani hosté z Prahy a Brna, se kterými si řadu písní zanotovali všichni účastníci výročního setkání. K pohodě večera přispěly skalickými písněmi i členky Harmonia klubu ze Skalice a také cimbálová muzika z Kunovic.
Večer pokračoval volným zpíváním, tancováním a muzicírováním všech krojovaných "aj civilú". V muzikách se vzájemně střídali a soutěžili všichni přítomní primáši, kontráši, basisti, klarinetisti, cimbalisté. Sedlácké, danaje, skočné, čardáše a myjavské tancovali starší i mladí krúžkaři a jejich příznivci. Ochutnávaly se pagáče, skalické trdelníky, moravské hodové koláčky, klobásky, uzené, koštovala se moravská a slovenská slivovice, meruňkovice a výborné karpatské víno.
Na rozloučenou si všichni zazpívali "Idem od Vás" a slíbili, že se sejdou již 23. února 2008 na Moravském plese v Praze a na podzim při oslavách 100. výročí Brněnského Slováckého krúžku.

Dušan Macháček

momenty
momentky