ČTVRTEČNÍ GLOSY 29.11.2007

Miroslava Macka
Pokud se ministru Tomáši Julínkovi skutečně podaří zrušit bolševický "zákon Fischerové", zakazující platit si za zdravotnické služby legálně, tedy prosadí-li t patřičný zákon, hluboce smeknu klobouk a jen si povzdechnu: jaká to škoda, že zahájil reformu zdravotnictví demagogocky zneužitelnými poplatky...
Také mi bude líto, že zákon má určit tři typy pojistných smluv u zdravotních pojišťoven a nenechá samy zdravotní pojišťovny, aby v rámci konkurence připravily podstatně větší množství zdravotních plánů, z nichž pochopitelně každý musí obsahovat pojistné krytí "základního balíku" zdravotních služeb....

Jak můžeme mít důvěru v české soudnictví, když podle stejných důkazů a stejných svědectví je exministr Vladimír Mlynář jednou vinen a dostane pět a půl roku natvrdo a podruhé je zcela nevinen? Očekával bych, že jeden ze dvou soudců po důkladném prošetření případu okamžitě opustí českou justici.

Čtenář glos L. B. mi zaslal následující dotaz:
Občas mne baví číst Vaše příspěvky na blogu.idnes. Ale to není předmětem tohoto emailu. Měl bych na Vás dotaz, který se váže k tomu, co jste vyslovil v dokumentu s názvem "Vládneme - nerušit!" Uvedl jste krom jiného následující:
"V politice přece jde jen o vliv, ne? A o moc. A o přerozdělování peněz. Copak jde v politice o něco jiného?"
Obrátil jsem se na pány P.Hájka a L.Jakla, aby mi nechali Vaše vyjádření vysvětlit. Odepsali mi následovně:
P.Hájek: "Názory p. Macka jsou pro novináře zajímavé tím, že jde prakticky vždycky o bonmot, který se ve strašlivém zjednodušení pokouší zaujmout čtenáře či posluchače originální provokací. Ta o politice patří samozřejmě mezi takové. Jinak byste si ho ani nevšiml. Je jasné, že tak to s politikou není. Politika je především služba veřejnosti".
L.Jakl: "Zjednodušující určitě, provokativní určitě, inspirující ale také. Jsem pro čestné přiznání boje priorit. Nikdo nehájí abstraktní veřejný zájem".
Zeptám se tedy ještě autora: "Jak jste to tedy myslel? Měl to být provokativní bonmot nebo.....??? Už jste přestal politiku nahlížet coby službu veřejnosti?"
Zde je má odpověď: "Nikdy jsem na politiku nenahlížel jako na pouhou službu veřejnosti. V politice jde o moc, o vliv, o postavení, o ukájení osobních libid a o přerozdělování peněz (neboť z něj pramení většina moci), přičemž služba veřejnosti je jen prostředkem k získání výše jmenovaného a tedy kýženým vedlejším produktem.
Velmi špatnými až mizernými politiky s tristními výsledky jsou pak ti, kteří touhu po výše uvedených vlastnostech nemají a přicházejí do politiky s absurdními ideály a cíli - příkladů si jistě najdete dost a dost sám.
Tak jako prvotním zájmem podnikatele je zisk a z něj pramenící vliv, postavení a možnost ukájení svých libid, přičemž prostředkem a vedlejším účinkem je opět služba veřejnosti."