15. Živá encyklopedie folkloru

V Brně proběhl již 15. večer pod názvem
ŽIVÁ ENCYKLOPEDIE FOLKLORU

Tisková zpráva

V Pátek 23. listopadu v 18,30 se konala v Brně - Černovicích již po patnácté beseda s osobností z oblasti folklorního hnutí. Hostem patnáctého večera byl PhDr. Karel Pavlištík, CSc. Tuto významnou osobnost folklorního hnutí, známou především ze strážnických festivalů a působení v souborech různých regionů Moravy, doplnili svým vystoupením cimbálová Muzika Šmytec z Brna a vyhlášení tanečníci slováckého verbuňku Michal Závodný, Martin Jelínek a Erik Feldvabel. Téměř dvouhodinová beseda skončila, jak jinak na Moravě než u cimbálu a písničky.
V letošním roce se uskuteční ještě jedna beseda z tohoto cyklu a to 16. prosince.

Pořadateli akce jsou Soubor lidových písní a tanců Májek a Sdružení přátel folkloru v Brně, akce je pořádána za podpory Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Vypracoval: Milan Zelinka - Sdružení přátel folkloru v Brně
25.11.2007

SDRUŽENÍ PŘÁTEL FOLKLORU V BRNĚ
Charbulova 3, 618 00 BRNO
Tel.: 548 213 956
Tel./fax: 548 535 765
e-mail: spfvb@quick.cz
www.folklornet.cz