STŘEDEČNÍ GLOSY 10.10.2007

Miroslava Macka
Z Paroubkovy říjnové bomby v podobě oznámení antiklausovského superkandidáta se stává spíše pšouk: ČSSD se pomalu přikládní k dříve zavrhovanému profesoru Janu Švejnarovi.
Posun krásně dokumentují slova poslance ČSSD Zaorálka ze srpna tohoto roku a ze včerejška: "Pokud bude pan Bursík trvat na panu Švejnarovi, tak asi k velkému sbližování názorů mezi stranami nebude docházet" a "Je to kandidát, který by byl pro sociální demokracii důstojný."

Pro minulé číslo časopisu 51 PRO jsem napsal lehce nevážný text, který se tohoto případného kandidáta ČSSD též dotýká. Tady je:

Modernizace paroubkizace bude legrace.

Předseda ČSSD Jiří Paroubek, zřejmě ovlivněn nejen průzkumy veřejného mínění, ale i reakcemi mladých bloggerů na jeho internetové texty, se rozhodl k revolučnímu (jakému taky jinak) kroku: modernizaci České strany sociálně demokratické.
Dostal se mi zásluhou jedné slečny z jeho sekretariátu (není to ta z Blesku) do rukou koncept základních, páteřních bodů této modernizace, vypracovaný externím poradním sborem a velice rád se o něj s Vámi podělím. Tady jsou.

1. ČSSD musí působit jako moderní středolevicová strana, zaměřená více na mladé lidi a inteligenci. Navrhujeme proto zbavit se Jiřího Paroubka, který tyto skupiny přímo odpuzuje, zvolit do čela strany jinou osobu, nejraději význačného ekonoma Švejnara, a to bez ohledu na to, jestli s touto funkcí souhlasí či nikoliv, neboť vzhledem k jeho dlouhodobému pobytu v cizině na něj v Česku zřejmě nikdo nic nevyhrabe.
Název strany doporučujeme změnit na Stranu moderně sociální, s velmi příznivou zkratkou SMS. Tato zkratka je natolik obecně používána, že strana bude mít zcela zadarmo svoji celoroční propagaci dokonale zajištěnou. Jediné nebezpečí vidíme v tom, že by se ustálené spojení "pošli SMS", mohlo doplňovat nelichotivým, vulgárním určením místa...

2. ČSSD ovšem nesmí zklamat ani své tradiční voliče, kteří vyžadují vysokou míru přerozdělování a setrvalé sociální jistoty. Navrhujeme proto zbavit se Jiřího Paroubka, který prohrál volby a tím dopomohl modré zkáze ve spolupráci se zrádnými klerikály a namodralými zelenými ožebračit dolních deset milionů. Do čela strany pak doporučujeme zvolit ekonoma Švejnara, neboť když žije tak dlouho v Americe, určitě ví, jak také tady zařídit americké výdělky.

3. Je též zcela nezbytné modernizovat hlavní volební heslo. Vvzhledem k bodu jedna, tedy vzhledem k zaměření na mladé lidi a inteligenci, navrhujeme heslo "STOP PAUPERIZACI - VSTŘÍC PAMPERIZACI ! " které užitím cizích slov a neotřelou slovní hříčkou může mladé inteligenty konečně oslovit. U vědomí toho, že by tradiční voličské skupiny tomuto heslu nerozuměly, doporučujeme však ve vytipovaných okrscích a obvodech striktně používat heslo: MÁME HOVNO - TAK VŠEM ROVNO! Výhodou tohoto hesla je také to, že je argumentačně nevyvratitelné, neboť obecně a trvale platné.
Jakékoliv nové heslo ovšem nic nezmůže, vyslovují-li jej staří funkcionáři, proto navrhujeme zbavit se hlavně Jiřího Paroubka.

Potud tříbodový plán modernizace stávající ČSSD. Exemplář, jak už jsem zpočátku říkal, jsem obdržel od jedné slečny (není to ta z Blesku) ze samého sekretariátu předsedy a tak Vás jistě neudiví, že jsou na něm též zaznamenány poznámky pana předsedy Jiřího Paroubka.
Tedy, poznámky: jde o tři razantní škrty bodů jedna, dva a tři a pod nimi je ještě razantnějším stylem připsáno: Okamžitě rozpustit externí poradní sbor!Včera jsem zaslechl v Radiožurnálu kus věty k výročí smrti Che Guevary: "...byl zavražděn". Myslím, že namístě by spíše byla věta "byla provedena kontumace", byť se jedná o pseudohrdinu celé jedné zblblé části generace.

Čtenář glos J. S., jednatel společnosti XY ( jméno své i společnosti plně uvedl) mi zaslal následující text:
V současné době máme cca. 110 zaměstnanců s tím, že od příštího měsíce z důvodu nedostatku pracovníků přesouváme část výroby do našeho nového závodu v Polsku. Jelikož již nyní pracuje u nás cca. 25 polských zaměstnanců, vyhodnotil jsem nemocnost pracovníků z Polska za posledních 6 měsíců a nemocnost pracovníků českých.
Závěr je drastický :
Zaměstnanci z Polska : 0,76%
Zaměstnanci z Čech : 8,91%
Zbytek úsudku, případné komentáře jsou již na každém, komu se tento údaj dostane do ruk.
Další moje poznámka je k velmi často otiskovanému údaji : průměrný plat v České republice.
Dle statistik je dnes zhruba 21. 000 Kč a nedosahuje ho 2/3 lidí - co je to za tedy za údaj a jakou má vlastně vypovídací hodnotu??
Ve světě se běžně udává jiný údaj : medián platu - tedy hodnota, kterou nedosahuje přesně 50% zaměstnanců a přesně 50% ho přesahuje. Toto číslo bude výrazně nižší než průměrný plat, který ale vlastně průměrným vůbec není.
Jde o to, že medián vyjadřuje plat průměrného zaměstnance, kdežto dnešní průměrný plat vyjadřuje pouze aritmetický průměr z vyplacených mezd.
Tento údaj - medián - musí být známý : jeho zveřejněním by došlo k tomu, že mnoho zaměstnanců, kteří jsou dnes nespokojeni s platem, by rázem spokojeni byli - a to i zaměstnanci státní !!!
p.s. ode mne: obdobné poznámky k nesmyslnému "průměrnému platu" mi zaslala spousta čtenářů glos.

Když si klinete na dolní odkaz na můj blog na idnes, můžetr si přečíst zbrusu nový článek "O opravářích - výměnkářích, panu G. B. Shawovi a jiných věcech".
Hezký den přeju, mm