Historie regionu známá i neznámá

30 výukových hodin - 3 x 45 minut, poslední pátek v měsíci od 14 hodin nebo dle dohody všech zapsaných účastníků. Cena Kč 1800,-. Možnost přihlásit se jen na určitá témata, cena za 3 x 45 minut Kč 190,-. Všechna historická témata budou po úvodní besedě při čaji či kávě doplněna procházkou a prohlídkou zajímavých míst města. Data kurzů 5.-10. budou upřesněna po dohodě s ostatními účastníky. Kurzy budou začínat vždy v 15 hodin v prostorách CENTRA a budou probíhat v pátek dle předem domluveného data.
TÉMATA HODIN:

1. NOVÝ JIČÍN STŘEDOVĚKÝ - hradby, brány
Nad obrazem středověkkého města. Vyhnuly se mu války? (26.10.2007)
2. KOSTELY A KAPLE, SOCHY A POMNÍKY - Jak poznamenal Nový Jičín mor? Opět půjdeme procházkou spojenou s prohlídkou kostelů doplněnou výkladem. (7.12.2007)
3. RODÁCI ZNÁMÍ I MÉNĚ ZNÁMÍ - Beseda s využitím překrásných publikací o slavných rodácích, výstřižků z Novojičínského zpravodaje, materiálů z výstav v Žerotínském zámku. A na závěr - aspoň pár slavných, kteří městem třeba jen projížděli. (21.12.2007)
4. DOBRÝ DEN, JAPONSKO! - Seismolog RNDr.Ivo Opršal, PhD. nám přiblíží vzdálený svět země, která láká nejen cestovatele, ale také vědce. Kultura, kulinářské zážitky, divadlo, doprava, paláce, příroda,.... (11.1.2008)
5. MĚSTO KLOBOUKŮ - Počátky výroby klobouků spojené se jménem a rodinou Hűcklů. Kloboučnické impérium obohatila i další jména. Jak bydleli? Navštívíme i některé z jejich vil.
6. CO UŽ V NOVÉM JIČÍNĚ NENAJDEME - Co se jen trochu Změnilo? Co zmizelo úplně? Po zkušenostech s úspěšnými procházkami pořádanými pro INFO Centrum v roce 2006 budeme procházet místy, která připomínají minulost i dobu nepříliš vzdálenou....
7.NAD PUBLIKACEMI O NOVÉM JIČÍNĚ - Knihy a fotografie jsou nedílnou součástí naší minulosti i dneška. Prolistujme je tedy....a navštivme také městskou knihovnu.....Pozvání pro všechny zájemce o nové dějiny města. Posledním tématem jsme se přiblížili naší současnosti. To, co denně prožíváme, považujeme většinou za samozřejmost a všednost, ale s odstupem času zjišťujeme, že jsme mnohé zapomněli a včerejšek se pro nás stává minulostí.
ZE SVĚTA:
8. VYDEJME SE DO POBALTÍ
9. MÁME BLÍZKO KE SLOVINSKU?
10. TÉMA BUDE PŘIPRAVENO PO DOHODĚ S ÚČASTNÍKY KURZU
BESEDA nejen pro účastníky kurzů historie

Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CsC., zpracovala nejnovější dějiny města od roku 1945 do současnosti podle archivních materiálů. I když se zde nenarodila, Nový Jičín zná dobře a ráda se s námi o poznatky podělí. Je autorkou k tisku připravené publikace. V besedě s ní budete moci doplnit její poznatky svými zážitky a vzpomínkami. Tuto besedu připravujeme ve spolupráci s Klubem rodáků dne 31.ledna 2008 v 16 hodin v Okresním archívu v Novém Jičíně. Bližší informace naleznete na našich internetových stránkách www.jazykovka.kvalitne.cz, na našich telefonních číslech a v kanceláři Jazykového a vzdělávacího CENTRA Nový Jičín a dále také v Informačním centru.