Celoslovenské stretnutie fujaristov

28. až 30. 9. 2007 v areáli Humna Ondreja Gregora v Čičmanoch
plakát

Pavol Štefánik, palotrombita@zoznam.sk