ČTVRTEČNÍ GLOSY 6.09.2007

Miroslava Macka
A tak vznikne vládní Komise pro rozvoj Brdska, ovšem nepleťte se, nebude mít nic společného s uplácením tamních starostů, aby souhlasili se stavbou amerického radaru, prostě je ta oblast jen zanedbaná.
Je-li to skutečně tak, pak nutně musí vzniknout komise pro rozvoj Bruntálska, Osoblažska, Hanušovicka, atd. a politikové, kteří léta a léta tyto oblasti rozpočtově zanedbávali, by měli být jmenovitě hnáni k odpovědnosti.
A ještě drobná poznámka: na kolik nás asi zřízení té komise přijde, když se tak šetří? A další: a to od zeleného stolu v Praze nejlépe uvidí, kde budou investice nejnezbytnější a nejefektivněji využité? Klobouk dolů!

Musím pochválit expremiéra Jiřího Paroubka, že nevychoval ze svého syna socialistu, čekajícího s nataženou rukou na přerozdělené peníze a podpory, ale schopného podnikatele. Vždyť považte: Jiří Paroubek má dle vlastních slov čistý měsíční příjem 47.000.- Kč a jeho 23letý studující syn má zároveň firmu a jak prozradil ve včerejším rozhovoru v MF Dnes jeho hrdý otec, vydělává více než on.
Tleskám.

Čtenář glos P. J. mi poslal náskledující slova:
Když jsem poslouchal prorocká slova pana Dr. Sváčka, takto předsedy Městského soudu v Praze, o hrozícím kolapsu justice díky nestoudnému podfinancování ze strany Ministerstva spravedlnosti, vybavila se mi řada jiných asociací.
Onehdy jsem hovořil s jedním starostou malé pohraniční východočeské obce, který mi líčil, jak se hospodaří s finančními prostředky na rozvoj Královéhradeckého kraje. Byl tak nějak smutně rozzlobený, když z něho lezlo, jak si krajské hejtmanství staví reprezentativní sídlo v Hradci Králové v objektu bývalého pivovaru. Objekt je přímo v centru Hradce Králové, takže bude hůře dostupný autem (menší problém), a původní rozpočet ve výši 800 milionů Kč k dnešnímu dni nakynul do výše 2,8 miliardy Kč (obrovský problém), takže samozřejmě na rozvoj kraje chybí 2 milardy.
Napadají mě různé podobnosti, když slyším, že chybí peníze ve zdravotnictví a zároveň vidím paláce ředitelstev zdravotních pojišťoven, přičemž mi v uších zní fráze nejrůznějších tiskových mluvčích, že jejich výstavba "šla z jiných peněz". Jak znám Vaše názory, tak ani Vy nepřipouštíte existenci "jiných peněz" než těch, které, nejdříve vytažené z našich kapes formou nesmyslných daní, jsou pak přerozdělovány způsobem, v němž hospodárnost a efektivita rozhodně nemají největší váhu.
Rovněž nevím, kde bere Dr. Sváček a jeho profesní šéf Dr. Jirsa jistotu, že kdyby rozpočet justice neurčovalo Ministerstvo spravedlnosti, nýbrž soudcovská samospráva, že by hospodaření bylo lepší a vůbec. Raději to ani nedomýšlím, ale už vidím ty, co sedí na "samosprávných" penězích a, určitě nestranně a objektivně, rozdělují peníze příznivcům i kritikům, hodným i rebelujícím. A to vše v Česku.
S justicí mám osobní letitou zkušenost a s politováním zjišťuji, že mnozí soudci jsou polovzdělanci až nevzdělanci a o osobnostní výbavě se dá též s úspěchem pochybovat. Není proto divu, že se často bojí rozhodnout i triviality, osvědčit a obhájit svůj názor a schovávají se za hory znaleckých posudků, přičemž kvalita těchto posudků, často i samotných znalců, by vydala na samostatné pojednání. Není proto divu, že se soudní jednání neúměrně protahují
a výdaje polykají značné sumy z našich daní. Takže bych pánům soudcům, kteří mimochodem pobírají troj až pětinásobek průměrné mzdy v Česku, doporučil, aby namísto výkřiků směrem k "palácům" se zaměřili na pořádek a úklid ve vlastních "chýších". Jejich bohorovný postoj, kterým dávají najevo, že na jejich straně je všechno v pořádku a ministerstvo, jinými slovy my, daňoví poplatníci, jim musíme přisypat, jinak nám přestanou soudit, se mi pranic nelíbí a není vůbec odůvodněný.