Výsadba stromů v rámci programu "Strom života" 29.3.2007

Ve čtvrtek 29. března 2007 děti ze Základní školy v Trnávce, představitelé obce, hosté Nadace Partnerství a firma Ivánek-Zeman, Žabeň v rámci programu Strom života vysazovaly v obci podél místních komunikací po trase GREENWAYS v rámci programu Strom života 67 ks stromů do Aleje národů.
Jednalo se o 32 švestek, 5 jabloní, 10 olší, 7 jasanů, 13 dubů. Sázelo se u školy, fary, okolo rybníku, kolem místní komunikace směrem na koupaliště. Výsadbu stromů v částce 80 tis. Kč hradila Nadace Partnerství Brno. Nově vysazené stromy budou sloužit nejen cyklistům, ale i nám všem.