VIII. ročník Her bez venkovských hranic 10.6.2006

V roce 2005 převzala Obec Petřvald v Suchdole nad Odrou štafetu a stala se pořadatelem VIII. ročníku Her bez venkovských hranic. Tyto "Hry" jsou již tradiční akcí, konanou pod záštitou sdružení obcí Region Poodří, v jejichž pořádání se střídají jednotlivé obce. V sobotu 10. června 2006 uvítal Obec Petřvald na hřišti v Petřvaldíku osmičlenná smíšená družstva z Albrechtiček, Velkých Albrechtic, Bílova, Trnávky, Kujav, Bartošovic, Jeseníku nad Odrou, Skotnice, Kunína, Suchdolu nad Odrou, Bernartic nad Odrou, Kateřinic, Mošnova a Petřvaldu. Celé sobotní odpoledne se soutěžilo v recesních soutěžích, které napodobovaly příchod a stavbu tvrze pánů z Petřvaldu, stěhování obce Harty, která zanikla stavbou letiště, úspěchy Petřvaldických hasičů a Petřvaldských krasojezdců bratrů Bartůňkových. Soutěž zakončila družstva napodobením křiku páva, který zachránil Petřvaldskou tvrz před dobytím loupežící bandou. Za obec Trnávku soutěžili: Hana a Dalibor Šimečkovi, Marcela a Luboš Demlovi, Eva a Tomáš Hűbnerovi, Silvie Svetová a Radek Velart. Vítězem "Her" se stalo družstvo obce Mošnov. Druhé místo obsadilo družstvo z Kujav, třetí Kateřinice a naši borci obsadili krásné sedmé místo.