130 let od založení Základní školy v Trnávce

Dne 10. a 11.12.2005 v prostorách budovy Základní školy v Trnávce proběhla oslava 130. let od založení Základní školy v Trnávce. Oslava byla doprovázena výstavkou dětských prací, žáků naší školy a ohlednutím do historie školy, za přítomnosti současných školáků i těch, kteří školu navštěvovali či zde pracovali.
A co píše školní kronika z dávných dob?
Ve školní kronice, která je vedena od roku 1878 do roku 1904 je zapsáno, že školní budova byla započata se stavbou v roce 1875 a dokončena v roce 1876. Ještě před jejím dokončení byla škola posvěcena dne 25.11.1875 na den sv. Kateřiny patronkou zdejšího chrámu Páně a rozestavěná budova byla předána do užívání. O výstavbu školní budovy se nemalou měrou přičinil farář P. Josef Pečínka, který v té době v obci působil. Před postavením nové školní budovy vyučovalo se ve staré škole, která byla podle starých písemných záznamu postavena v roce 1796 a také v soukromých domcích v obci. Celkový náklad na výstavbu budovy školy prý činil 6.000 zlatých.
V roce 1882 daroval rytíř Dr. Filip Harasovský zdejší škole pozemek na školní zahradu.
Do roku 1884 se na škole vystřídalo poměrně mnoho učitelů. Některý z nich působil ve škole i jeden měsíc.
Dne 10.3.1884 nastoupil na místo ředitele školy p. Ludvík Hlaváč, který toto místo zastával až do roku 1903.
Po čase začal vykonávat p. František Štindl funkci ředitele. V naší škole působil 37 let. Jeho nástupcem byl p. František Běgus, který pro své vlastenectví byl umučen v koncentračním táboře.
Pan Jaroslav Šimíček, který od 15.3.1948 vykonával funkci ředitele školy v Trnávce do roku 1965.
Od roku 1958 působil na zdejší škole p. Bohumil Čapka, který od roku 1965 působil jako ředitel školy.
Další vynikající představitel školy byla paní Marie Šimečková, která od roku 1973 působila jako ředitelka školy do 30.6.1998.
Současná ředitelka školy Mgr. Ivana Vidličková působí ve své funkci od 1.7.1998.