III.ročník fotosoutěže "Jak vidím Jeseníky"

Agentura ochrany přírody a krajiny - Správa CHKO Jeseníky ve spolupráci s Pivovarem HOLBA Hanušovice a Jesenickým fotoklubem vyhlašuje
3. ročník fotosoutěže

"Jak vidím Jeseníky"

Soutěžní témata:
Bude přijata každá fotografie, která se tématicky týká Jeseníků.

Podmínky soutěže:
- Do soutěže jsou přijímány černobílé nebo barevné fotografie ve formátu minimálně 20 x 30 cm.
- Cykly nebo seriály se hodnotí jako jeden snímek.
- Autoři každý snímek označí nálepkou se jménem a adresou, názvem snímku a místem, kde byl pořízen.
- Neúplně popsané či neoznačené snímky nebudou do soutěže přijaty.
- termín uzávěrky je 30. listopadu 2oo7.

Soutěžní fotografie budou vystaveny v některé z jesenických výstavních prostor, případně na dalších výstavách, dále mohou být použity v nekomerčních materiálech o zdejší krajině bez nároku na honorář. Vyplněním přihlášky do soutěže vyjadřuje autor souhlas s vypsanými podmínkami. Přihlášku obdržíte na webu Správy CHKO Jeseníky nebo na vyžádání u kontaktní osoby.

Výsledky:
výsledky soutěže budou zveřejněny do konce prosince na webových stránkách Správy CHKO Jeseníky, ocenění autoři budou vyrozuměni písemně.
Hlavní cenou je víkendový pobyt na lovecké chatě. Ostatní ceny jsou překvapením sponzorů.

Své fotografie můžete dopravit osobně nebo je zasílat na Správu CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník

Bližší informace na tel: 584 458 651, kontaktní osoba Michal Ulrych,
e-mail: michal.ulrych@nature.cz

www.jeseniky.ochranaprirody.cz

Přihláška do fotosoutěže
Jak vidím Jeseníky

Jméno:___________________________
Adresa:___________________________
Další kontakty:_____________________
_____________________
Přihlášené fotografie:

1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
5. _________________________________
6. _________________________________
7. _________________________________
8. _________________________________
9. _________________________________
10. _________________________________

Věková kategorie: do 18. let
nad 18. let

Souhlasím s podmínkami soutěže a svým podpisem stvrzuji, že jsem autorem zaslaných fotografií:

Datum:_____________________________

Podpis:_____________________________