ÚTERNÍ GLOSY 26.06.2007

Miroslava Macka
Při četbě zprávy, že zpěvák Václav Neckář byl důvěrníkem Státní bezpečnosti jsem se upřímně zachechtal jeho citovanému hlášení, že Jiří Dienstbier je "pravicový exponent"....

Pro červnové číslo pravicového měsíčníku 51 PRO (který Vám tímto doporučuji) jsem namísto obvyklého ironického textu o české politice napsal minimuzikál, který si Vám se svolením šéfredaktora dovoluji předložit s tím, že si jej můžete zazpívat celý sami. Tady je:

Vládní muzikál na známou melodii.

Zasedací místnost vlády ve Strakově akademii v ulici Edvarda Beneše v Praze. Všichni členové vlády jsou již na místech, jako poslední vstupuje ministryně obrany Vlasta Parkánová:

"Dobrý den, prapore hvězd a pruhů, tak už ses rozvinul nad náma,
dobrý den, prapore našich druhů, co jsme je vítali džípama.
Dobrý den, radare, prostě welcome, tak jsme se konečně dočkali,
Dobrý den, radare, já ti tleskám, kámoši usárnou mávali..."

Předseda vlády Mirek Topolánek s nenapodobitelnou bravurou vytrčuje prostředníček:

"Tak jsem se, Vlastičko, sešli všichni, pro nás jsi navždycky jednička,
teď nám však s reformou honem píchni, tlustá se vloudila chybička.."
Gripeny, ať rychle dolétají, lepší je bránit se radarem,
provize zpátky ať, rychle dají, sic skončí bilance nezdarem..."

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas se úslužně hlásí:

"Rád bych Vám navrhl, noveličku, která by změnila ústavu,
v ní bych chtěl tadyhle pro Vlastičku, zajistit místečko v ústavu.
Myslím tím místečko bez poplatků, za její veliké zásluhy,
v rozpočtu nedojde k žádným zmatkům, vliv to mít nebude na dluhy."

Další místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík do toho vpadá:

"Ač vlajce USA z hvězd a pruhů, chybí srp z nádherné zeleně,
přidám se ke chvále tady druhů, jako vždy s rozmyslem, cíleně:
Khaki též zeleň je výjimečná, džípy a usárny dosvědčí...
Doufám, že Vlasta mi bude vděčná, uzná, že frajer jsem největší."

Zato místopředseda vlády a ministr financí Miroslav Kalousek vrtí hlavou:

"Chce to jen, Vlastičko, dotáhnutí, mysli též na vlast a rozpočet,
sama přec cítíš to velké pnutí, stejně jak každičký, kdo ho čet...
Nazpívej písničku na cédéčko, prodávej písničku po barech,
nejsi přec ve zpěvu žádné béčko, vždyť tvůj zpěv doslova bere dech..."

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg pak povstává, líbá ministryni Parkánové ruku a praví se svým nenapodobitelným přízvukem a šarmem:

"Vzpomněl jsem, Vlastičko, na Rakousko, zabralo by to jen chviličku,
to by jim mohlo být pěkně ouzko, z hrozby, že zapěješ písničku.
Blokády zmizejí ve chviličce, Temelín vezmou zas na milost,
máme zbraň úspěšnou ve Vlastičce, z protestů bude hned minulost.."

Za všeobecného souhlasu nastává uklidnění a vláda se konečně může začít věnovat podružnostem....


Čtenář glos P. J. mi napsal miniúvahu o odborářské demonstraci v Praze, ze které vyjímám shrnující závěr: Kdyby odboráři měli alespoň stejně velký mozek jako hubu, pak by museli na své předáky podat trestní oznámení pro trestný čin obecného ohrožení, protože pořádat manifestaci za prohlubování zadlužování a konzervování státní marnotratnosti a neefektivity nic jiného není.