Týden v Evropě (4. - 10. června 2007)

Aktuální informace Eurostatu o dění v Evropské unii, jednání Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise.

Událostem uplynulého týdne dominoval summit nejvyspělejších zemí světa a Ruska, známých jako skupina G8. Ačkoli toto vrcholné setkání nemá přímou souvislost s Evropskou unií, polovina vlivné osmičky do Unie patří a letošní souběh německého předsednictví a hostitelství summitu navíc dal celé události evropský rozměr. Vzhledem k dlouhodobě narůstajícímu napětí mezi Ruskem a státy EU a NATO způsobil největší rozruch překvapivý návrh prezidenta Putina na umístění protiraketového obranného systému do Ázerbajdžánu. Z dlouhodobého hlediska je pravděpodobně významnější příslib finanční pomoci na boj s nemocemi v Africe a snížení emisí skleníkových plynů, i když bez konkrétních opatření. Oboje lze pokládat za viditelný úspěch Německa, které si především posun při jednáních o snižování emisí stanovilo jako jednu ze svých priorit. Ostatně výsledky prvního roku obchodování s emisními povolenkami dávají za pravdu optimistům, kteří tvrdili, že produkce CO2 není nutnou podmínkou hospodářského růstu.
Ačkoli Unii čeká ještě do prázdnin významný summit Evropské rady, je blížící se léto znát už i na tématech, jimiž se zabývají její instituce. Evropská komise posílila spotřebitelská práva zákazníků alternativních typů dovolené, jako jsou timeshare pobyty a prázdninové kluby, a v Radě se podařilo schválit nařízení o ceně mobilního roamingu tak, že bude účinné už od 1. srpna, tedy v termínu, kdy se na dovolenou tradičně vydává nejvíce Evropanů. Evropa si ale uvědomuje i to, že cestování může mít velmi různorodou podobu - vzhledem ke stále rostoucímu počtu žadatelů o azyl navrhla Evropská komise novou úpravu souvisejících předpisů a otevřela diskusi o podobě budoucího společného azylového systému.
Nemoci v Africe a změna klimatu hlavními tématy summitu G8

Poslední den výročního summitu skupiny G8, který se konal v nejstarším německém přímořském letovisku Heiligendamm ve dnech 6. až 8. června, byla pozornost věnována Africe. Státy skupiny G8 - Německo, Francie, Spojené království, Itálie, Japonsko, Spojené státy, Kanada a Rusko - se zavázaly věnovat 44 miliard eur na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii v Africe.

Vrcholná schůzka G8 pod vedením EU, Japonska a Kanady rovněž dospěla k rozhodnutí o změně klimatu. Stanovila cíl snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 o 50 %. Summit tak připravil půdu pro jednání ministrů životního prostředí zemí OSN na konferenci o globální změně klimatu v prosinci.


EU si bere na mušku nebezpečné chemické látky

Nařízení REACH o registraci, hodnocení a povolování chemických látek, které vstoupilo v platnost 1. června, umožní posílit ochranu zdraví a životního prostředí. Jeho cílem je co nejrychleji a nejpřesněji zjišťovat vlastnosti chemických látek. Toto nařízení umožní evropskému chemickému průmyslu zavést celou řadu látek, které budou méně škodlivé pro zdraví a životní prostředí.N O V I N K Y


Informační leták o Evropské unii ve střediscích EUROPE DIRECT zdarma!

U příležitosti Dne Evropy a 50. výročí podpisu Římských smluv vydalo Zastoupení Evropské komise v České republice ve spolupráci s Informační kanceláří Evropského parlamentu v České republice a Úřadem vlády ČR informační leták o Evropské unii. Leták, který byl distribuován u příležitosti Dne Evropy ve formě mimořádně přílohy v MF Dnes 9. května 2007, je nyní možno získat ve všech střediscích EUROPE DIRECT zdarma!

Výzva k předkládání návrhů na projekty iniciativ národních a regionálních organizací občanské společnosti

Generální ředitelství pro komunikaci prostřednictvím Zastoupení Evropské komise v České republice vyhlašuje Výzvu k předkládání návrhů na projekty iniciativ národních a regionálních organizací občanské společnosti. Cílem iniciativ je podpora účasti občanů v diskusích o tématech evropského zájmu v rámci Plánu D Evropské komise pro demokracii, dialog a diskusi.

Nenechte si ujít soutěže o zajímavé ceny

Umíte kreslit? Chcete se stát překladatelem? Nebo snad fotografujete? Nyní se můžete zúčastnit řady soutěží, které EU pořádá pro mládež. Svou účastí můžete přispět k propagaci zdravé stravy, studia jazyků, k bourání stereotypů a k ochraně životního prostředí. A EU vám vaše úsilí vynahradí cenami, jako jsou digitální fotoaparáty, skupinové výlety do Bruselu a peněžité ceny ve výši až 3000 eur.


E V R O P S K Á
K O M I S EEU zvyšuje ochranu rekreantů využívajících timeshare dovolené a prázdninové kluby

Podle nových pravidel, která navrhla Evropská komise, budou moci spotřebitelé v celé EU využít lepší ochrany v oblasti rekreačních produktů, a sice při nákupu a dalším prodeji timeshare dovolené, dovolené na principu timeshare na výletních nebo říčních lodích nebo v přívěsných vozech a členství v populárních prázdninových klubech poskytujících slevu na dovolenou.Tématem týdne je zaměstnanost

Jak mohou zaměstnanci, zaměstnavatelé a političtí činitelé přispět k tvorbě kvalitních pracovních míst? Týden zaměstnanosti poskytuje každým rokem příležitost k diskuzi o této otázce. Týden zaměstnanosti nabízí vynikající příležitost k zamyšlení nad situací zaměstnanosti v Evropě. Zároveň umožňuje představit, co Evropská unie v této oblasti dělá po zbytek roku. Letos byla hlavní náplní konference a výstava ve dnech 5. a 6. června, Evropská komise je však v podpoře zaměstnanosti aktivní nepřetržitě.Lepší podmínky pro žadatele o azyl v Evropě

EU navrhuje novou azylovou politiku, v jejímž rámci budou členské státy spolupracovat na zajištění lepší ochrany žadatelů o azyl. Evropská komise představila soubor návrhů v oblasti azylové politiky, který vychází z výsledků předchozích opatření, a zahájila širokou diskuzi o podobě budoucího společného evropského azylového systému.
Evropské fórum pro práva dítěte zahájilo činnost

Evropská komise zahájila ve spolupráci s německým předsednictvím EU činnost Evropského fóra pro práva dítěte. Jako první fórum svého druhu bude sloužit k výměně zkušeností a k aktivitám zaměřeným na děti a mládež. První krok na poli práv dítěte učinila Komise již loni, když 4. července 2006 přijala zprávu "Ke strategii EU pro práva dítěte".


Obchodování s emisemi: v roce 2006 si získalo respekt, podařilo se rozpojit emise a hospodářský růst

Emise oxidu uhličitého (CO2) ze zařízení, která se podílejí na systému obchodování s emisemi v rámci EU, vzrostly v roce 2006 o 0,3 %. To je výrazně pod úrovní 3% růstu HDP, který byl rovněž zaznamenán v minulém roce. Přitom podle oficiálních informací Nezávislé evidence transakcí Společenství (CITL) z národních registrů se 99 % zařízení vešlo do limitů, na něž měly povolenky. Tento úspěch vzbuzuje naděje, že by systém obchodování s povolenkami mohl skutečně přispět k naplnění závazků snižování emisí na základě Kjótského protokolu.R A D A


Nová omezení poplatků za roaming budou platit od srpna

Kontroverzní nařízení, které by podle návrhu Komise mělo snížit poplatky za mobilní roaming až o 70 % by mělo nabýt účinnosti už 1. srpna. Rozhodnutí, které přijala Rada 7. června, uzavřelo sedmileté vyjednávání a znamená dobrou zprávu pro ty, kdo se chystají po 1. srpnu na zahraniční dovolenou. Omezení cen za roaming by jim mělo přinést výrazné úspory za telefonní účty.


Rozhodnutí o systému Galileo odloženo na říjen

Ministři dopravy požadují po Komisi, aby po selhání dosavadních plánů na financování zpracovala podrobnější alternativy dokončení projektu Galileo. Rada pak o projektu Galileo definitivně rozhodne v říjnu. Předpokládaný rozpočet na vytvoření nezbytné infrastruktury do roku 2012, kdy by měl být Galileo spuštěn, činí 2,4 miliardy eur. Financování z veřejných si podle nedávného speciálního průzkumu Eurobarometru schvaluje většina Evropanů.E V R O P S K Ý
S O U D N Í
D V Ů RZákaz dovozu alkoholických nápojů do Švédska je neodůvodněným omezením volného pohybu zboží

Podle švédského zákona o alkoholu je maloobchodní prodej alkoholických nápojů ve Švédsku uskutečňován prostřednictvím monopolu, který byl svěřen společnosti Systembolaget. Dovoz je vyhrazen společnosti Systembolaget a velkoobchodním prodejcům pověřeným státem. Jednotlivcům je dovoz alkoholických nápojů zakázán. Nejvyšší soud se nyní v souvislosti s jedním projednávaným případem dotázal Soudního dvora Evropských společenství, zda jsou ustanovení švédského práva v souladu s právem Společenství.

Soudní dvůr shledal, že skutečnost, že Systembolaget může žádost spotřebitele o dovoz alkoholických nápojů odmítnout, představuje množstevní omezení dovozů. Kromě toho poznamenává, že spotřebitelé narážejí na různé obtíže, se kterými by se nesetkali, kdyby si nápoje dovezli sami. Zákaz uložený jednotlivcům dovážet alkoholické nápoje množstevní proto představuje omezení volného pohybu zboží.