Třetí šumperská muzejní noc

Pozvánka

Již na třetí šumperskou muzejní noc pozve návštěvníky Vlastivědné muzeum v Šumperku v pátek 8. června 2007. Program bude rozdělen do dvou samostatných částí. První se ponese v duchu 60. let 20. století. Kampaň 2007, vyhlášená Asociací muzeí a galerií ČR pod názvem "Zlatá šedesátá", je věnována významu fenoménu "zlatých šedesátých let", ať už v oblasti výtvarného umění, designu, módy, literatury, filmu, hudby nebo v oblasti dalších dějinných událostí, a měla by rovněž posílit pozici a sbírkotvornou činnost muzeí v oblasti dokumentace každodenního života společnosti.
Od 20 hodin tak bude příležitost zhlédnout komponovanou přehlídku dobového ošacení a tanečních vystoupení, které doplní příležitostná výstava nejzajímavějších sbírkových předmětů z tohoto období. Při této příležitosti se muzejní pracovníci obracejí na veřejnost s prosbou o pomoc při dokumentování tohoto období v muzejních sbírkách, a to nejen dobovým textilem, ale i předměty denní potřeby, technikou ad.
Druhá část programu bude věnována prohlídkám výstav a expozice. Ve spolupráci se šumperským Domem dětí a mládeže U radnice budou pro návštěvníky od 21.30 hodin ve stálé muzejní expozici připraveny ukázky řemesel (tkaní, vyšívání, paličkování, pletení košíků, zhotovování skleněných vitráží, ruční tisk, knižní vazba, ad.).
Vystaveny budou výtvarné práce dětí mateřských, základních a středních škol, vytvořené v rámci soutěže "Zapomenutá řemesla ze severní Moravy", kterou šumperské muzeum ve spolupráci se Státním okresním archívem v Šumperku a Městskou knihovnou Šumperk vyhlásilo u příležitosti 50. výročí vzniku vlastivědného sborníku Severní Morava, kterému je věnována výstava SEVERNÍ MORAVA - 50 let historie sborníku. Ve foyeru muzea lze také zakoupit jubilejní 92. svazek sborníku.