ČTVRTEČNÍ GLOSY 24.05.2007

Miroslava Macka
Aby to nevypadalo, že "stabilizační opatření", dříve "reformu financí", jen planě kritizuji, opakuji ideový základ reformy, jak jsem si ji představoval a o níž jsem doufal, že ji ODS uskuteční: 1.) detailní seznam a důkladná analýza výdajů 2.) odbourání všech zbytných a zbytečných institucí a jejich výdajů 4.) zavedení tržních principů, a to zvláště osobní odpovědnosti, do vedení státních a veřejných orgánů 5.) proklešťování české právní džungle zmenšováním počtu a zjednodušováním zákonů 6.) se zákonitě se snižujícími výdaji paralelně snižovat zdanění.
Opak je bohužel, až na některé volbami nabobtnalé sociální dávky, pravdou.

Anna Mauerová existovala, ale může být mrtvá. Anna Mauerová nikdy neexistovala. Barbora a Anna jsou táž osoba. Anna Mauerová je ukrývaná.
Nedivte se, prosím, policii.Dlouhodobý vliv české politiky se musí zákonitě podepsat na každém.

Čtenář glos P. J. mi zaslal následující text:
"Tak nám zabili reformu", mohla by znít parafráze na začátek světoznámého literárního díla." A kterou, já jich slyšel víc, ale ani jedné není žádná škoda" mohlo by se pokračovat.
S tím, jak se ze slovníku ODS vytratil pojem "předčasné volby" a z touhy "upatlat" nějakou vládu, si ODS začala podřezávat větev, na níž hřaduje a nevýrazně kuňká.
M. Topolánek se nechal bůhví proč diletantsky vmanipulovat do vytvoření vládní koalice, která se již poněkolikáté úspěšně neosvědčila a volební preference tomu začaly odpovídat. Nerozumím tomu, rozumět nebudu a rozumět nechci. Prostě už začínám mít dost veškeré naší politické reprezentace, ať zprava či z leva, která jen automaticky spoléhá na to, že zde bude pořád existovat skupina lidí, která bude produkovat hodnoty, jež jí budou následně formou daní a dávek zkonfiskovány jen proto, aby mohly být nesmyslně a neúčelně rozházeny a promrhány na nákup voličských hlasů pro příští období.
Divím se ODS, že příležitost, která se hned zas tak nenaskytne, nechytla za pačesy a nebyla razantnější. Vždyť co riskovala? Maximálně rozpad, či spíše nevznik, "vlády", která je dnes
více či méně pro smích nebo spíše vzbuzuje útrpný nezájem.