ÚSPĚCH V SOUTĚŽI SEDLNICKÁ SNĚŽENKA

V letošním roce se uskutečnil jubilejní 10. ročník pěvecké soutěže dětí předškolního věku v Sedlnicích.

Zpěváčci naší mateřské školy se nejen pravidelně účastní soutěže, ale také se umisťují na nejlepších místech. Sobotní odpoledne před Velikonocemi se sjížděly děti z Příbora, Kopřivnice a okolních obcí do Informačního centra v Sedlnicích v doprovodu rodičů a učitelek. Asi 20 dětí zazpívalo veselé písně o jaru, hračkách...

Zpestřením programu bylo vystoupení žáků Základní umělecké školy v Příboře, zajímavostí je, že všichni byli účastníky této soutěže.

Naši mateřskou školu reprezentoval Patrik Kleniar s písní "Pořádný" za klavírního doprovodu paní učitelky Ivy Mládkové. Umístil se na nejvyšší příčce, ve zlatém pásmu. Zpěváčkovi gratulujeme a věříme, že své pěvecké nadání bude i nadále rozvíjet.

kolektiv mateřské školy