ČTVRTEČNÍ GLOSY 12.04.2007

Miroslava Macka
Vláda včera schválila detailní plán kroků, předcházejících přijetí Eura. Součástí je i velká reklamní kampaň na Euro, kterou pochopitelně zaplatíme zase my, na této zcela zbytečné reklamě si ovšem nahrabou jen kamarádi kamarádů...

Včera také vláda schválila, že kvůli českému předsednictví EU přijmou státní úřady 85 nových úředníků. Dočasně. To slovo známe až příliš důvěrně ze spojení "sovětská vojska, dočasně umístěná na našem území". Obávám se, že s dočasností těchto úředníků na ministerstvech to bude to samé.

Čtenář glos P. H. mi zaslal následující text:
Des jsem si po dlouhé době přečetl svoji "výplatní pásku" shora až dolů. Chybou je, že ji nečtu každý měsíc a také všichni pracující... Docela mě to rozčílilo, když jsem zjistil (resp. uvědomil si), že výše mé vypočítané daně vč. sociálního a zdravotního pojištění odpovídá cca průměrné hrubé mzdě v ČR. Také mě pohoršilo, když jsem si uvědomil, že celý odvod daně z příjmu právnické osoby mého zaměstnavatele "dostane" nějaký soukromý zemědělec (s přízviskem ekologický, třebaže nechápe, co to znamená - i takoví existují; aby ne, v našem eurosocialistickém zemědělském systému) formou dotace. Já tedy platím z hrubé mzdy jednoho povaleče a jednoho úředníka, který se o něj stará a můj chlebodárce platí jednoho z mnoha zneuživatelů deformovaného tržního principu a úředníky, kteří mu dávku převedou ve prospěch JEHO účtu. Přemýšlím o změně trvalého pobytu...

Čtenář glos P. J. mi zaslal následující úvahu:
Vicepremiér Čunek se omluvil za své nepatřičné výroky na adresu romského spoluobčanstva.Nechápu proč. Neřekl nic ani urážlivého ani hanlivého, jen pojmenoval určitou společensko-životní situaci, která se u nás denně v tisíci obměnách odehrává. Podlehl tlaku farizejských a v bavlnce existujících spolupolitiků a romských aktivistů, kteří nevynechají jedinou příležitost,aby ukázali, jak je většinová společnost a jeji představitelé diskriminují a ponižují, přičemž létají ostrá slova a naše bílá většina je jaksi šmahem označována jako rasistická.
V jednom TV pořadu jste kdysi řekl, že je třeba odlišit rasismus od špatných životních zkušeností. V tomto jednoduchém sdělení je řečeno vše. Já nejsem rasista, já jenom chci, aby můj soused existoval jako civilizovaný člověk, choval se ke mně slušně, nedělal kravál a binec, jak se vyjádřil pan vicepremiér. Toť vše. Jenže pokud toto vyžaduji a na nesnesitelné "soužití" si stěžuji, jsem rázem rasista a někdo, kdo "nerespektuje kulturní odlišnosti". Jsem přesvědčen, že nikdo z těch,kdo tak vehementně lámou kopí v médiích za práva Romů, by je nechtěl mít za sousedy. A rád bych se též zeptal všech těch aktivistů, kteří nám spílají za naši netolerantnost, co oni udělali pro to, aby pan vicepremiér neměl důvod zmiňovat se o "opálených spoluobčanech, kteří dělají binec".

A do třetice: čtenář glos P. Ž. mi poslal vynikající návod, jak na zahraniční dluhy:
Nedávno jsem se dočetl, že nám jakožto České republice dluží Republika Slovinsko určitou finanční částku, ještě z dob bývalé Jugoslávie. Jelikož mám ve Slovinsku řadu přátel, které tam navštěvuji, vymysleli jsme následující plán. Pokaždé, když tam jsem a přátelé mě hostí dobrým jídlem a vínem, nechají si v restauraci vystavit doklad o částce, v jejíž hodnotě jsem jakožto občan ČR konzumoval. S tímto dokladem se odeberou na svůj finanční úřad a nechají si příslušnou částku strhnout z daní, jakožto kompenzaci za státní dluh. Já se s potvrzeným dokladem odeberu na Ministerstvo financí (kteréžto pro tyto případy vyhotoví zcela jistě velmi přehledný formulář) a Česká republika o tuto částku sníží své pohledávky vůči Slovinsku. Domnívám se, že tento způsob vzájemného vypořádávání státních dluhů - pokud by se ho podařilo rozjet ve větším měřítku - by byl jednak velice příjemný a navíc transparentní.

Již staří Římané věděli, že Transit hora, manent opera, tedy že
Čas míjí, dílo zůstává.