PÁTEČNÍ GLOSY 6.04.2007

Miroslava Macka
Preference lidovců zásluhou jejich šéfa Čunka klesly na 5, 6%, což atakuje hranici volitelnosti. A to je zatraceně dobrá zpráva pro premiéra Topolánka. Lidovečtí poslanci udělají vše proto, aby nehrozily předčasné volby.

I mlčení o korupci má být trestné. To ovšem zcela zahltí úřadovny policie či státních zástupců: každý občan tohoto státu bude muset nahlásit každého politika, který někomu slíbí něco "bezplatně", bude muset nahlásit všechny politiky, kteří slíbí svým voličům různé to pastelkovné, pohřebné, porodné a podobně, neboť ve všech případech jde o korupci par excellence. A to o korupci zvláště zavrženíhodnou, neboť korumpující si kupuje svůj prospěch za cizí peníze...

Policejní exprezident Husák všem ukázal, co to je pozitivní myšlení, když přijal informaci, že za jeho působení pracovalo na policejním prezidiu šest bývalých estébáků, s následujícími slovy: Je to vcelku pozitivní zpráva. Myslel jsem, že to bude víc.
P.S. Je to vcelku pozitivní zpráva, že skončil.

Čtenář glos V. V. mi zaslal dle svého názoru nejdůležitější zprávu poslední doby. Souhlasím s ním, zvláště v porovnání s důležitostí čunkiád a podobných českých důležitostí:
V ruském Kurčatovově institutu prošlo tlakovými a teplotními zkouškami thoriové palivo. Zkoušky vzbudily velký zájem výrobců jaderného paliva a společností, které se rozhodly stavět nové jaderné elektrárny.
Předmětem tlakových a teplotních zkoušek byly experimentální palivové tyče, vyrobené namísto uranu z thoria. Zkoušky napodobovaly nouzový stav na běžných komerčních lehkovodních reaktorech. Jeden test byl prováděn s jeden metr dlouhými palivovými tyčemi podobnými těm, které se používají v ruských tlakovodních reaktorech typu VVER. Další se uskutečnily s palivovými tyčemi ve verzi, která se užívá na Západě.
Experimenty se konaly poslední tři roky v Kurčatovově institutu pro americkou společnost Thorium Power, technologickou firmu vyvíjející thoriové palivo. Prací se účastnilo také ruské konstrukční centrum OKBM.
Eric Holmstrom ze společnosti Thorium Power řekl, že jeho práce firmy pokročily natolik, že vědecký vývoj již vystřídalo technického inženýrství. Testy budou pokračovat po další tři roky a Thorium Power doufá, že získá souhlas regulátora s používáním nového paliva v komerčních reaktorech. Bude pak svoji technologii prodávat nebo pronajímat výrobcům jaderného paliva.
Hlavním cílem společnosti Thorium Power je dosáhnout širokého rozšíření této technologie, a to přednostně v reaktorech typu VVER. Viceprezident firmy Denis Gates řekl, že již byl kontaktován různými účastníky trhu, a to včetně vlád a společností, které stavějí nové jaderné elektrárny. Hayes také uvedl, že jakmile program pokročil, zájem těchto společnosti zesílil.
Thorium přináší jadernému průmyslu zajímavé možnosti. Je mnohem více rozšířeno než uran a jeho použití vede k produkci jen velmi malého množství plutonia. A navíc je jeho toxický profil zcela odlišný od uranového paliva. Protože toto palivo může zůstat v reaktoru déle (tři až devět let), více vysoce radioaktivních aktinidů vzniklých štěpením "shoří". To znamená, že thoriové palivo se rozpadne na úroveň radioaktivity pozadí zhruba za 100 let.

Již staří Římané říkali Uni bene, ibi patria, tedy
Kde je dobře, tam je vlast.