STŘEDEČNÍ GLOSY 21.03.2007

Miroslava Macka
Nestačím zírat: ve státě, v němž existují desítky zbytečných úřadů a tisíce zbytečných úředníků, ve státě, v němž se neefektivně každoročně vynakládají desítky a desítky miliard korun na úplně zbytečné či velmi předražené věci a služby, ve státě, v němž se před volbami uplácel elektorát vládnoucích levičáků miliardami podivných sociálních dávek, ve státě, v němž počet žáků v jedné třídě rozhodně není optimální, tak v tomto státě se má začít šetřit tím způsobem, že se mj. propustí 20.000 učitelů.
Mirku Topolánku a ostatní: to jste za tu chvilku u moci úplně zblbli?
P.S. Nemám nic proti vyhození neschopných pedagogů a jejich nahrazení schopnými kantory.

Evropská unie už zblbla: desetiletí vyráběné pomazánkové máslo se nebude smět nazývat pomazánkovým máslem, neboť slovo máslo může obsahovat jen výrobek, který má více než 39% mléčného tuku. Takže výrobek zůstane stejný, jen se bude muset jmenovat kupříkladu "mléčná pomazánka" nebo jen "pomazánkové".
A my, spotřebitelé, konečně budeme bezpečnější a šťastnější....

V sobotu se má slavnostně a aklamací přijmout text k 50. výročí založení dnešní Evropské unie. Pod patronací Angely Merkelové se má přijmout text, který není jen zdravicí, ale navýsost politickým textem.
Příšerné je, že tento text nikdo nemá k dispozici a státníci by jej měli přijmout, aniž by jej předem znali, diskutovali a byli s ním seznámeni občané zemí, jejichž budoucího života se zatraceně týká!
Dvěma zástupcům Česka Zahradilovi a Šedivému (ale také zástupcům dalších států), kterým eurounijní ouřadové posměšně říkali "šerpové" a kteří na textu měli pracovat, také žádný text k diskusi a přepracování nepřišel, ač jim to bylo slíbeno.
Arogance moci nejvyššího kalibru!
A kupodivu všichni mlčí, ba ani exprezident Havel a další neprotestují....

Již staří Římané věděli, že Vae victis, tedy
Běda poraženým!