PONDĚLNÍ GLOSY 19.03.2007

Miroslava Macka
Olympiáda v Praze se vyplatí, bude to ryze výdělečný podnik, tvrdí nemalý počet pražských komunálních politiků. S tím nelze než souhlasit, spousta lidí by se na přípravě olympiády a veškeré infrastruktury nepochybně pořádně napakovala.
Mám však návrh: financovat olympiádu jak z veřejných, tak ze soukromých prostředků. Lidé by si prostě koupili akcie příslušného pořadatele olympiády a zisky z ní by se rozdělily formou dividend. A pražský primátor a všichni radní a další politikové, pějící ódy na ziskovost olympiády, by museli povinně vložit do tohoto skvělého projektu značný balík svých soukromých peněz...proč taky ne, když to bude tak výdělečný podnik, že?
A pokud by se tak zdráhali učinit? Odpověď je namístě.

Čtenář glos J. K: mi napsal:
Dnes proběhlo v obci Troskavec na Plzeňsku, obecní referendum ve věci stavby amerického radaru. Moc mi vadí ta mediální komedie, která kolem toho probíhá, ale co mne opravdu nadzdvihlo byl apel starosty obce na vládu a parlament.
Pan starosta v závěru sobotní reportáže Novy o referendu, na přihrávku redaktorky o právní nezávaznosti referenda pro vládu, odvětil v tom smyslu, že "vláda by si měla uvědomit, že jsme ji volili" (myšleno jako - my, tady v Troskavci) a podle toho jednat.
Podíval jsem se proto na volební výsledky v této obci.
K volbám 2006 přišlo podstatně méně občanů, než k referendu.
Odevzdáno bylo 69 platných hlasů a to takto:pro vládní koalici 23 hlasů (ODS-20, KDU-2, SZ-1)
a pro opozici 39 hlasů (ČSSD -19 a KSČM - 20)!
Z toho je nejen patrné koho by se měl pan starosta především mediálně dovolávat. Je to prostě ze 2/3 bolševická obec, která se stává hlásnou troubou protiamerické agitace a lidé by to měli vědět.

Čtenář glos O.S. zase napsal, že publikovaný názor jednoho ze čtenářů o účasti předsedy Ústavního soudu Rychetského při navrácení Lidového domu je mylný, neboť v době, kdy se Rychetský stal šéfem této instituce, už ČSSD Lidový dům vlastnila.

Již staří Římané věděli, že Vincit qui se vincit, tedy že
Vítězí ten, kdo překoná sám sebe.