ÚTERNÍ GLOSY 6.03.2007

Miroslava Macka
Jako bych to už slyšel: komu se nebude líbit "vyblitá chobotnice", jak nazývá návrh Národní knihovny na Letné od proslulého architekta Kaplického moje žena, bude označen za "nacionalistického, zápecnického, zalezlého, zpátečnického a buhvíjakéhoještě čecháčka",
kdežto zapřisáhlí nadšenci budou "lidé s rozhledem, kteří překročili naše tradičně úzké obzory"...
Osobně podobné stavby pokládám za typickou "schvávolnost": nemohu-li v dobrém šokovat dokonalým spojením užitné a estetické hodnoty s cenou, šokuji co nejneobvyklejší formou za každou cenu.
Což, bohužel, platí nejen u architektury....

Když už jsme u této budovy, zdá se mi pro dnešní dobu příznačné, že o stavbě za dvě miliardy korun, které do posledního haléře zaplatíme ze svých daní, ať chceme nebo nechceme, rozhoduje porota, do jejíhož složení jsme neměli co mluvit. Prostě už neplatí staré dobré: kdo platí, ten rozhoduje....

Eduard Bruna, advokát vicepremiéra Jiřího Čunka, odpověděl na dotaz, proč poradil Čunkovi, aby o svém případu s nikým nemluvil, takto:
Asi je technicky zaměřený a neuvědomuje si, že si někteří lidé in pamatují, co říkal, a že ho to pak v jejich očích poškozuje.

Čtenář glos L. CH. mi zaslal následující dotaz:
Dnes ráno prohlásil v rádiu Bohuslav Sobotka v rozhovoru o dluhu ČSSD téměř doslova:" ČSSD žádné peníze převádět nebude, protože pan doktor Altner nemá v ruce žádný pravomocný rozsudek." Tuto větu pronesl bývalý ministr finací a právník. Téměř mi to vyznívá jako jednoznačná výzva k tomu, aby všechny organizace, státní orgány a podnikatelské subjekty uhradily své závazky pokud možno až po obdržení pravomocného rozsudku, nikoli v době splatnosti. Chápu to správně?

Již staří Římané věděli, že Nemo potest nudo vestimenta detrahere, tedy že
Nikdo nemůže svléci šaty z nahého.