ČTVRTEČNÍ GLOSY 22.02.2007

Miroslava Macka
František Lambert, komunista a milicionář z České televize zaslal členům rady ČT počátkem února "čestné prohlášení", které by se mohlo stát "vzorovým textem" všech českých komunistů . Proč?
Vzhledem k tomu, že byl jeho otec vyloučen po roce 1968 nemohl studovat vysokou školu, kterou studovat chtěl a vystudoval tedy strojní fakultu v Plzni. Pak pracoval léta a léta ve firmě Kovosvit a vzhledem ke své pracovitosti a dosahovaným výsledkům se stál kádrovou rezervou na funkci ekonomického náměstka. Vedoucí jeho odboru, takto předseda závodní organizace KSČ, mu ovšem sdělil, že pokud nebude v KSČ, s tímto místem nemůže počítat. Protože se předseda ZO KSČ léta snažil změnit pohled na jeho otce a na něj, což se mu povedlo, vyhověl mu a v roce 1988 (!) do KSČ vstoupil. "A to i přesto, že jsem tuto organizaci bytostně nesnášel za všechna příkoří, která jsme rodinou museli vytrpět", dodává.
Se vstupem do KSČ byl "automaticky zaregistrován" do Lidových milicí. Nic s tím nedělal, neboť věděl, že odmítnutí členství by znamenalo existenční likvidaci. Svůj postoj k milicím pak vyjádřil v listopadu 1989, kdy opakovaně odmítl odjet s LM do Prahy, aniž by předstíral nemoc, protože nikdy nepodváděl. Nikdy se nepodílel na potlačování lidských práv nebo svobod a nikdy nikomu neublížil.
No comment.

Rada ČT jeho bytostnou nesnášenlivost ke KSČ také ocenila. A to rozhodnutím tak českým, že by mělo být v každé učebnici, zabývající se českou povahou: na neveřejném zasedání ("naše Heluš" Fibingerová je navrhla, "aby se neprozradily citlivé osobní údaje") Rada ČT takto moudře rozhodla: namísto vrchního a programového ředitele bude dělat ředitele finančního.

Jak tak sleduji paniku mezi bývalými českými politiky, způsobenou pořadem švédské televize o uplácení při nákupu Gripenů (televize slibuje v druhém pokračování zásadní odhalení), předpokládám, že namísto dnešního blekotání "co je to lobbyista?" , "co je to úplatek?", bude příští týden zaznívat sborem "co je to Gripen?".

Nabízí se nádherná příležitost: zdokumentovat nynější bydlení těch Romů, na které chce uspořádat ministryně Džamila Stehlíková veřejnou sbírku a po čase opět na místě zdokumentovat efektivitu takto vynaložených peněz...

Podle jakési statistiky patříme mezi nejšťastnější lidi na světě. Že se vám to tak osobně pranic nejeví? Ale no tak! Vzpomeňte si! Přece když máte jednu nohu v horké troubě a druhou v mraznici, jste ve statisticky ideální teplotě...

Již staří Římané věděli, že Senem iuventus pigra mendicum creat, tedy že
Líné mládí plodí chudobné stáří.