ÚTERNÍ GLOSY 20.02.2007

Miroslava Macka
Britští vyšetřovatelé, kteří se zabývají korupcí zbrojovky BEA při prodeji svých zbraní do ciziny, zjistili, že v době, kdy se u nás rozhodovalo o nákupu stíhaček Gripen, vyplácela tato zbrojovka přes dceřinou firmu na Panenských ostrovech mimo oficiální účetnictví nezvykle vysoké provize svým spolupracovníkům v Česku.
Ale ne, abyste si mysleli, že část těch peněz skončila v kapsách politiků, rozhodujících o nákupech, kdepak! To jen Ti spolupracovníci měli moc práce...

Od čtenáře glos pana L. jsem dostal velmi zajímavý anglický text, který jsem si dovolil Vám přeložit.
V roce 1787 Alexander Tyler, skotský profesor historie na Universitě of Edinburgh, řekl na adresu athénské republiky, zaniklé před 2000 lety, toto:
"Demokracie je vždycky dočasná a nemůže trvale existovat jako forma vlády. Demokracie vždy existuje jen do doby, než voliči zjistí, že mohou sami sobě "navolit" velkorysé dary z veřejných prostředků. Od toho okamžiku většina vždy volí ty kandidáty, kteří jim slíbí co největší podíl na veřejných prostředcích, což má za následek, že každá demokracie nakonec zajde na zhroucení financí, po němž vždy následuje diktatura."
"Průměrná doba trvání největších civilizací lidstva od počátků historie je kolem dvou set let. Během těch dvou set let národy vždy procházejí následujícími obdobími:

1. od nesvobody k víře
2. od víry k odvaze
3. od odvahy ke svobodě
4. od svobody k blahobytu
5. od blahobytu k uspokojení
6. od uspokojení k apatii
7. od apatie k závislosti
8. od závislosti k nesvobodě

Profesor Joseph Olson z Hamlin University Schoul of Law, St. Paul, Minnesota, zveřejnil některá zajímavá fakta o amerických prezidentských volbách v roce 2000.

Počet občanů:
Gore 127 milionů
Bush 143 milionů

Počet území, na kterém zvítězil (ve čtverečních mílích):
Gore 580.000
Bush: 2,427,000

Počet států:
Gore 19
Bush: 29

Počet vražd na 100.000 obyvatel ve vítězných státech:
Gore: 13,2
Bush. 2,1

Profesor Olson dodává:
Souhrnně řečeno, Bush zvítězil většinou na území vlastněném občany, kteří platí daně. Gorovo teritorium zahrnuje většinově nebohaté občany, bydlící ve státních a obecních činžácích.
Olson je přesvědčen, že USA se nyní nacházejí někde mezi uspokojením a apatií (tedy v bodu 5. dle profesora Tylera), když kolem 40% občanů je nějakým způsobem závislých na státu.
Jestliže Senát odhlasuje pro 20 milionů ilegálních imigrantů amnestii a ti získají hlasovací právo, je s dnešními USA do pěti let konec.

Již staří Římané věděli, že Se damnat iudex, innocentem qui opprimit, tedy že
Soudce, který odsoudí nevinného, odsuzuje sám sebe.

Kdo si ještě neobjednal na dobírku knížku "Anglická poezie v překladech Miroslava Macka", stále tak ještě může učinit na adrese m.vitovcova@volny.cz
Neváhejte, omezený náklad rychle mizí....