O dudách a dudácích v Rokycanech

Zveme vás 17. února 2007 na již tradiční dudáckou akci v Rokycanech

Soubor pístní a tanců Rokytka Rokycany Vás zve u příležitosti 40. výročí založení souboru na přátelské posezení a VI. ročník semináře
O dudách a dudácích
17. února 2007 v Muzeu B. Horáka v Rokycanech od 16.00 hodin.

Program:
15.30 - 15.50 přivítání a prezentace účastníků
16.00 -16.45 O dudách a jiných lidových nástrojích
O hře na dudy ve spojení s dalšími lidovými nástroji od středověku do dnešních dnů. Přednáší Jaroslav Krček, skladatel, dirigent, zpěvák a hudební režisér.
16.45 - 17.00
beseda k přednášce
17.00 - zahájení výstavy k 40. výročí založení Tanečního souboru při DDM v Rokycanech
17.45 - 18.00
přestávka - občerstvení (v ceně vstupenky)
18.00 - 19.30
komorní koncert dudáků
hrají a zpívají dudáci: Dušan Pilík, Zdeňka Hadrabová, Vlastimil Dřímal, Eva Rychtová (na housle doprovází Jan Rychta), Zdeněk Bláha (zpívá Věra Rozsypalová), Lukáš Brada, Andrea Helmichová, Šárka Sloupová, Vlastimil Brada,
Dudácká muzika Prácheňského souboru Strakonice (vedoucí Zdeněk Pilík)
Malá lidová muzika Rokytka (vedoucí Zdeněk Vejvoda)
dramaturgie a režie:
Vlastimil Brada a Zdeněk Vejvoda

Návratní lístek a pozvánka na pořad:

Ve středověku se dudy přirozeně zapojovaly do lidové hudby, časté byly společné instrumentální hry rozmanitých, dnes téměř zapomenutých, lidových nástrojů.
Jaroslav Krček je zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru Musica Bohemica, který má široký záběr od hudby vrcholného baroka, přes velké oratorní formy klasicismu, až k současnosti. Zvláštní a ojedinělé místo má od počátku v repertoáru souboru také interpretace a zpracování anonymní a lidové hudby. Jaroslav Krček je dirigentem, skladatelem a pro potřeby svého souboru dokonce výrobcem hudebních nástrojů. Ve vztahu k folkloru má vyhraněné názory, nepodléhající módě. Nikdy se nenechal svazovat předem určenými pravidly a nepodléhal diktátu skladatelských technik. Zato vždy usiloval o to, aby jeho hudba byla oslavou života, přinášela uspokojení a duchovní povznesení a posluchače zaujala. Stejně osobitým je i vypravěčem.
Šestý ročník populárně vzdělávacího semináře "O dudách a dudácích" se zaměřuje k dalším kapitolám našeho oboru, především ke středověké instrumentální hře, jíž byly dudy nedílnou a důležitou součástí, a to zejména v oblasti lidové hudby. Skladatel, dirigent a známý průvodce rozhlasovými a televizními folklorními pořady Jaroslav Krček bude poprvé hostem rokycanského souboru. Máte jedinečnou příležitost být u toho. Jste upřímně zváni.

Vlastimil Brada
vlastimil.brada@seap.c