PONDĚLNÍ GLOSY 12.02.2007

Miroslava Macka
Místopředseda vlády Čunek nám o víkendu několikrát zopakoval pěknou větu "Byly to moje peníze."
O pravdivosti jeho slov nelze pochybovat: i kdyby šlo o úplatek, který dostal, byly by to jeho peníze.

Miloše Melčáka vyloučil Ústřední výbor ČSSD z této strany. Melčák ovšem sociálním demokratem zůstal, s tím nic nenadělá ani bolševik Paroubek...

Soukromý lékař a brilantní publicista Jan Hnízdil napsal do dnešních Lidovek vynikající článek na svůj oblíbený námět, zkostnatělost dnešní medicíny a nedostatek diskuse na toto téma, a v tomto článku následující věty:
Zdravotnictví se nápadně podobá zkostnatělé církvi. Lékař je vševědoucím a mocným knězem, celebrujícím jedinou oficiálně uznávanou biotechnologickou medicínu. Nemocný pacient se odevzdává do jeho rukou, v posvátné úctě naslouchá nesrozumitelným latinským formulkám a místo hostií si poslušně do úst vkládá léky. Závazné "lege artis" léčebné postupy připomínají nábožensko - právní nálezy islámských univerzit a musejí být stejně tak bez výhradně akceptovány. Jakýkoliv pokus o vybočení nebo dokonce snaha o zavedení alternativních léčebných postupů jsou označeny za kacířství a přísně trestány.

Na toto téma doporučuji všem též eseje Stanislava Komárka na toto téma ( kupříkladu v knize Spasení těla). Zde ukázka:
Tak jako hlásala církev zásadu Nulla salus extra ecclesiam, vidí medicínsko - průmyslový komplex svět optikou maximy Nulla sanatio extra medicínám, přičemž sám určuje, co medicínou je a co nikoliv. Je otázkou, do jaké míry MPK a jeho služby přispívají k skutečnému prodloužení života našich dnů. Lze to odhadnout tak v nejlepším případě na deset let, neboť se obecně podceňuje vliv takových jevů, jako je odpadnutí těžké tělesné práce, výrazné zlepšení výživy, bydlení a dalších faktorů - technologie potravin a pitné vody, zpracování odpadních vod a odpadu vůbec. Tak tomu bylo zhruba taky u antických společenských špiček, žijících v dostatku, leč bez antibiotik a antidepresiv.

Již staří Římané věděli, že Scientia est potentia, tedy že
Vědění je moc.
Já dodávám: zvláště, když toho na někoho moc víte...