PONDĚLNÍ GLOSY 5.02.2007

Miroslava Macka
Při četbě hrůz, které nás čekají do konce století zásluhou globálního oteplování, mne krátká, jen celoživotní zkušenost, připomněla následující:
Kdysi dávno mi byl nabízen obraz Antonína Slavíčka s atestem pravosti od známého soudního znalce umění s kulatým razítkem. Protože se mi obraz "šestým smyslem" nezdál být pravý, zavolal jsem dotyčnému znalci a vznesl dotaz, zda si za svým atestem stoprocentně stojí. Jeho odpověď mi vyrazila dech: "Ten obraz je na devadesát procent pravý!"
Pochopitelně jsem ho nekoupil.
Na druhé straně jsem se nikdy nesetkal s jevem, který by byl stoprocentně negativní. Vše, co se na světě dělo a děje, včetně velkých katastrof a neštěstí, mělo a má též pozitivní účinky, minimálně druhotné nebo pro někoho jiného.
A za třetí: není na světě většího kšeftu, než je obchod se strachem.
Z těchto zkušeností usuzuji, že budeme v příštích letech strašeni a strašeni, nic jiného než o možných negativních dopadech globálního oteplování neuslyšíme a budeme platit a platit (ať budeme chtít nebo ne, neboť prostřednictvím daní) jako mourovatí a veleknězové hlásající apokalypsu a na ně napojené politické a ekonomické skupiny z nás budou dobře žít a týt.
Jak vidíte, nic nového pod sluncem...

Mimochodem, horké hlavy, které tak brojí proti atomovým elektrárnám a horují pro různé vrtule a solární panely, by se měly zamyslet na d následujícími tvrzeními, byť pocházejí od přirozeného nepřítele, České nukleární společnosti:
Při výrobě a likvidaci větrných elektráren a zvláště slunečních kolektorů vzniká nezanedbatelné množství CO2. Prostě, aby někde na střeše mohl být solární panel, musí se při jeho výrobě nejprve někde kouřit z komína příslušné továrny, někde spalovat uhlí, jinde zpracovávat těžké kovy.
A právě z hlediska těžkých kovů a dalších komponentů ve fotovoltaických článcích představují sluneční kolektory vysoce nebezpečný odpad.
Podle zahraničních studií celkové množství CO2 na vyrobenou gigawatthodinu elektřiny je u solárních panelů zhruba dvaapůlkrát vyšší než u jaderných elektráren. A při započítání výroby všech součástek a jejich dopravy, vycházejí větrníky, co se týká celkových emisí, zhruba stejně jako ty atomovky....

A tak šéf českého Interpolu Pavol Mihál, ač bývalý konfident StB, mává negativním lustračním osvědčením na jméno Pavel Mihál. Nejvyšší čas zamávat také s těmi státními (našimi) zaměstnanci, kteří tyto a obdobné podvody s lustračními osvědčeními konali.

Čtenář glos R. Ch. mi zaslal následující věty:
Není to tak dávno, co soudruh Paroubek prohlásil, že Hugo Chavez je "standardní levicový politik". Tehdy mě překvapilo, že nikdo z ODS tuto nahrávku nezpracoval a tvrdě nevrátil. Nemyslíte, že je čas to tomu "našemu" standardnímu levicovému politikovi připomenout, a případně se ho zeptat, jak si teda představuje levicového politika nestandardního ?

Již staří Římané věděli, že Saepe etiam optime cogitata pessime cadunt, tedy že
Často i nejlepší záměr nejhůře skončí.