ÚTERNÍ GLOSY 16.01.2007

Miroslava Macka
Od okamžiku, kdy se ve vrcholové politice objevil Jiří Paroubek biju na poplach a jen se divím, jak lidé nevidí, neuvědomují si, jsou lhostejní k tomu, jak nebezpečný člověk to zásluhou svých osobnostních vlastností je.
V dobách klidných, běžných, nekrizových to nemusí vadit, ovšem v okamžicích krizových situací ve světě by se nám to mohlo zatraceně nevyplatit. Historie dává příkladů více než dosti.
Proto jsem přesvědčen, že lidé typu Jiřího Paroubka nemají v politice co dělat a občané a zvláště politici by měli vyvinout podstatně větší úsilí, aby takové lidi z politiky odstranili.
Snad k tomuto poznání přispějí i poslední Paroubkovy věty ke slibu odstoupení předsedy poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka, z nichž argument, že"prezident slíbil, že druhým pokusem o sestavení vlády pověří ČSSD a poté slib nedodržel, tak proč by sliby měla plnit ČSSD, patří k těm ukázkovým, neboť kombinuje účelovou lež s podivnou logikou...

Konstatoval to už i soud: v roce 2000 rozhodla Zemanova vláda, že zbrojovka v Uherském Brodě získá bez výběrového řízení zakázku na dodávku nových pistolí a pouzder pro českou policii, což jí tehdy zákon neumožňoval. Vláda tedy rozhodla nezákonně. Mezirezortní výběrová komise to odmítla, neboť podle ní ani postole, ani pouzdra nevyhovovaly nárokům policie. Vedení ministerstva, ale hlavně Stanislav Gross, tehdejší ministr vnitra, s rozhodnutím komise nesouhlasil a smlouvu za 557 milionů podepsal....
Ani členové Zemanovy vlády, ani Stanislav Gross ovšem žádné následky nezákonného rozhodnutí neponesou...jsme přece v Česku. A taky se nikdy nedozvíme, kdo shrábl provize a jaké...

Čtenář glos ing. K. V. mi zaslal následující půvabné "Upozornění na zaostávání vývoje":

Vážený pane Macku,
v minulém půlstoletí po 2.světové válce šel vývoj VĚDECKÉ FILOZOFIE také kolem Vás, aniž jste si ho patřičně a včas všímal. Jako publicista a podnikatel byste však ve vlastním i obecném zájmu neměl být v antagonistickém rozporu s naší NÁRODNÍ KULTURNÍ identitou a integritou, jak ji v minulém století rozvíjelo dílo Filozofické školy J.A.Komenského a T.G.Masaryka. To již dosahuje ke globálně systémové LOGICE VĚDECKÉHO REALISMU s nekompromisně programovou KATEGORIZACÍ EXAKTNÍ TERMINOLOGIE,ke KVALIFIKOVANÉ VĚDECKÉ IDEOVOSTI s globálně systémovou metodologií (již vzali na vědomí dávno i v Zábřehu na Moravě!), a k FILOZOFICKÉMU SYSTÉMU MYŠLENÍ s vědeckým světovým názorem a jazykem. Tím dílo nové filozofické školy podlomilo a překonalo marxistický židovsko-německý pseudobolševismus v Moskvě, Varšavě, Berlíně, Praze, atd. Vaše iracionální averze vůči vědecké filozofii, pedagogice a politice - z pozic pravičácké sektářské stranické ideologie - je proto také z hlediska objektivní logiky dějinného trendu ke SVĚTOVÉ KULTURNÍ IDENTITĚ v již pokročilém novověku NEUDRŽITELNÁ!
Uvědomujete si to? Myslíte, že proti badatelské, výzkumné a vývojové vědecké, filozoficko-politické a pedagogické práci v díle FŠ J.A.K. a T.G.M. v dalším dynamickém vývoji obstojíte? Přeji dobrý den i týden.
Se zdvořilým pozdravem
K. V. , Brno

Již staří Římané věděli, že Relinquendum rumoribus tempus quo senescant, tedy že
Pomluvám se má ponechat čas, aby zestárly.