Ocenění manželů Smutných

Časopis Folklor 6/2006

Město Veselí nad Moravou předložilo v srpnu 2006 návrh na udělení Ceny Jihomoravského kraje Vlastě a Jaroslavu Smutným, za jejich celoživotní činnost v oblasti folkloristiky a především za sběr lidových písní, jejich propagaci a šíření (zakládání a vedení souborů lidových písní a tanců v regionu, vydávání zpěvníků lidových písní) a tvorbu nových písní.

Ve středu 27. září 2006 na slavnostním večeru pořádaném v Městské divadle ve Znojmě, byla udělena cena manželům Smutným a dalším osmi významným osobnostem.

Při sběru lidových písní manželé Smutní postupovali moderními sběratelskými metodami. Neřídili se výběrovými hledisky, ale zapisovali všechny písně, od nejstarších balad přes písně milostné, obřadní a zvykoslovné, až po písně taneční. Díky jejich sběratelské aktivitě na dříve opomíjeném Veselsku zůstala i pro nás zachována v lidových písních ukrytá poezie, temperament, invence, moudrost a životní filosofie našich zemědělských předků.

Od roku 1972 v našem městě vedli soubor lidových písní a tanců Radošov. Jsou autory mnoha tanečních a pěveckých pásem. Na několik generací členů Radošova přenesli svým osobním příkladem a zaujetím lásku a obdiv k lidovému umění. Činnost souboru přinesla také obohacení kulturního a společenského života města i celého regionu (odchovanci souboru pokračují i v okolních obcích).

Jaroslav Smutný od roku 1983, kdy vznikla 1. přehlídka dětských zpěváčků lidových písní pod názvem Stuha Slávka Volavého, později přejmenovaná na Slovácká stuha, přepisuje textově i notově písně dětských interpretů. Jako muzikant ovládající nástroje kontrabas a akordeon vychovává ve Veselí nad Moravou mladé muzikanty cimbálových muzik, postupně vedl již 4 dětské muziky, každou cca 6 let.

Vlastní tvorba manželů Smutných vzniká z jejich vnitřní potřeby a navazuje na tradice Slovácka. Nikdy nebyla motivována touhou po slávě, naopak, většina jejich písní již zlidověla, aniž by kdo věděl, že jsou to písně autorské. To je největším potvrzením jejich kvality.

Kulturní, společenská a vydavatelská činnost manželů Smutných byla vždy vykonávána obětavě a nezištně. Navíc v éře nedávno minulé byla spojena i s překonáváním mnoha překážek.

V roce 2002 byla Vlastě a Jaroslavu Smutnému udělena za jejich významnou činnost Cena Města Veselí nad Moravou. V závěru roku oslavili manželé Vlasta a Jaroslav Smutní zlatou svatbu.

Tatiana Pálenská